Akuttpsykiatri

​Har du lyst til å hospitere innen akuttpsykiatri i Kristiansand?

Ambulant akutteam, DPS Strømme & Psykiatrisk akuttenhet 6.1 har laget et felles program
 
Sørlandet sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.
 
Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

 • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
 • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

 
Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt program henvender seg til sykepleiere/vernepleiere i kommunene som jobber med mennesker med psykiske lidelser.
For at du skal få et innblikk i hvordan vi jobber i akuttpsykiatrien, har vi laget et program som
inneholder hospitering ved 2 enheter som jobber tett:

 • Ambulant akutteam, DPS Strømme
 • Psykiatrisk akuttenhet, Enhet 6.1.                                            

 
Litt om våre enheter 
Enhetene har utarbeidet et fem dagers hospiteringsprogram som vi håper du finner interessant.
Som hospitant i våre enheter vil du følge en av disse to løpene

 1. to dager i Ambulant akutteam og har deretter tre dager ved psykiatrisk akuttenhet, Enhet 6.1. 
 2. to dager ved Psykiatrisk akuttenhet, Enhet 6.1, og deretter tre dager i Ambulant akutteam 

Ambulant akutteam er organisert under DPS (DPS Strømme). Vi er et et spesialisert tverrfaglig team som har til oppgave å:

 • vurdere alle pasienter som i teamets åpningstid henvises til klinikk for psykisk helse

(KPH) for akuttinnleggelse, og evt. for akutt hjelp uten behov for innleggelse

 • gi korttids hjemmebehandling som alternativ til innleggelse og i samarbeid med andre helsetjenester, pasient og pårørende
 • muliggjøre tidlig utskriving fra psykiatrisk avdeling ved å tilby intensiv hjemmebehandling som alternativ til fortsatt døgnopphold.

Psyk. akuttenhet, Enhet 6.1 er en lukket enhet med plass til 14 pasienter.
Sammen med psykiatrisk akuttenhet, Enhet 6.2 skal enhetene dekke Vest Agders behov for øyeblikkelig hjelp innleggelser (etter lov om psykisk helsevern).
Tilstander som defineres som øyeblikkelig hjelp etter lov om psykisk helsevern er i hovedsak:

 • Psykotiske tilstander preget av stor uro og aggressivitet eller destruktivitet
 • Tilstander med stor angst og depressive reaksjoner hvor det foreligger fare for suicid
 • Deliriøse tilstander

Hva du kan forvente?
Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye hvordan vi jobber i akuttpsykiatrien.
Vi vil gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder/miljøterapeutiske tiltak og hva vi tilbyr av behandling.

Hospiteringsprogrammet vi har laget, vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt.

Vi vil forsøke å gi deg faglig påfyll i form av undervisning/deltagelse på møter/ samtaler, men dagene hos oss vil bære preg av at vi jobber med mennesker i krise – noe som gjør dagene våre uforutsigbare og spennende!

Det er viktig at du som hospitant er "oppmerksomt til stede", og forholder deg til de instrukser som gis. Vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen med tanke på egen arbeidssituasjon/nytte.

 

Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut Søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

Våre enheter har kapasitet til å ta imot 4 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

På vegne av oss alle i Ambulant akutteam, DPS Strømme og ansatte på Psykiatrisk akuttenhet 6.1

Linda Esperaas

Enhetsleder Ambulant akutteam​

DPS Strømme​

Ove Kristiansen

Enhetsleder

Enhet 6.1​

Åse Tofte​

Assisterende enhetsleder

Enhet 6.1​

 

Publisert 03.12.2014 11:00 | Endret 05.02.2015 12:41

 Handler om