Arendal kommune

Har du lyst til å hospitere i Arendal kommune?

arendal kommune.jpgVi ønsker deg som sykehusansatt herved velkommen til å søke hospitering hos oss! Erfaringer fra Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand som siden 2010 har hatt en gjensidig avtale om hospitering, viser at dette er nyttig.

Hensikten med hospitering er å:

  • øke kunnskapen innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • øke forståelsen om det motsatte forvaltingsnivå
  • bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet 

Dette er viktig for at våre forventninger skal være felles.

 

Hvem kan hospitere hos oss?

Våre 3 dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere og vernepleiere ved Sørlandet sykehus. Hospiteringen avvikles tirsdag, onsdag og torsdag i uke 11 og uke 42.

Hospiteringsprogram 1

Dag 1

Tildeling av tjenester og samhandling

Dag 2

Lokalmedisinske tjenester

Korttidsavdelinger. Kommunal Øyeblikkelig Hjelp (KØH). Informasjon om legetjenesten

Dag 3

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmesykepleien. Gode pasientforløp. E-link. Tiltakspakke demens.

 

Hospiteringsprogram 2

Dag 1

Tildeling av tjenester og samhandling

Dag 2

Tema: Demensomsorg

Demensteamet. Dagaktivitetstilbud. Bokollektiv. Skjermet avd. Demensvennlig samfunn..

Dag 3

Fordypning demensomsorg

Plankemyra:  Skjermet avdeling, Forsterket avdeling, "Prosjekt forsterkt"

 

Hospiteringsprogram 3

Dag 1

Tildeling av tjenester og samhandling

Dag 2

Tema:Levekår                                                        

Forebyggende tjenester. Avdeling psykisk helse og rusarbeid voksne.

Dag 3

Tema: Psykisk helse

Aktivitetstilbud dagsenter. Boveiledertjenesten psykisk helse. Bemannet bofellesskap

Litt mer om de ulike enhetene i Arendal kommune finner du ved å følge linken nedenfor:

http://www.arendal.kommune.no

 

Hva du kan forvente?

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogrammene våre har som hovedmål å gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder/miljøterapeutiske tiltak og hva vi tilbyr av behandling.

 Vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen med tanke på egen arbeidssituasjon/nytte.

       

Synes du dette høres interessant ut?

– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

Våre enheter har kapasitet til å ta imot totalt 6 hospitanter (2 i hvert hospiteringsprogram) hver vår (uke 11) og høst (uke 42). 

Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap, heving av din kompetanse og at det kan bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Arendal kommune!

 

På vegne av oss alle i Arendal kommune!

 

Agnethe Tholle, Enhetsleder                                                                                            Enhet Institusjon

Publisert 25.05.2015 14:00 | Endret 20.01.2016 13:47

 Handler om