Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, lokasjon Vest-Agder

Velkommen som hospitant i 4-dagersopplegg i  
Avdeling for rus- og Avhengighetsbehandling - ARA -
Sørlandet sykehus sitt behandlingstilbud til pasienter med rus- og avhengighetsproblemer og deres pårørende.

Vi vil gi deg kunnskap om

  • rus- og avhengighetsproblematikk
  • behandlingstilbud
  • henvisnings- og samhandlingsmuligheter

Her ser du eksempel på hospiteringsprogram

Her kan du søke om hospitering

 
ARAs behandlingstilbud:

Poliklinisk behandling
Poliklinikkene ved ARA tilbyr utredning, diagnostisering og behandling til personer som har problemer eller avhengighet av rus eller spill.
Poliklinikkene tilbyr også par-, familie- og individualterapi for familier og deres pårørende.
En anvender ulike behandlingsmetoder: kognitiv terapi, motiverende intervju, "seeking safety", 12-trinnsmodellen, nevrofeedback, psykoedukasjon samt utredninger med tester og prøver (bl.a. urinprøver og blodprøver).
Poliklinikkene har også ansvar for medikamentassistert rehabilitering (LAR).
Dersom problematikken er for omfattende til å kunne behandles poliklinisk, vil poliklinikken motivere og tilrettelegge for annen behandling.

Dag- og døgnbehandling

1. Avgifting

Avdelingen har to enheter (Kristiansand og Arendal) som tilbyr avgifting, utredning og motivering for videre behandling.
ARA har ikke øyeblikkelig hjelp ansvar etter Lov om spesialisthelsetjenester, men inngår i psykiatriens felles vaktberedskap.

2. Enhet gruppebehandling

Tilbud om et langsiktig behandlingsforløp etter modifisert 12-trinns modell med forberedelsessamtaler, dag- eller døgnbehandling i 6-14 uker, rehabiliteringspost og inntil 1 års polikliniske oppfølgingsgrupper. Pasientene motiveres til å delta i selvhjelpsgrupper. Familieprogram parallelt i 4 dagers psyko-edukativt kurs for pårørende.

3. Enhet rus-psykiatri

Utredningsenhet for pasienter med rusproblematikk og psykiske lidelser. Individuelle behandlingsopplegg. Tilbudet omfatter egen skjermingsenhet for pasienter med tvungent tilbakehold ifl Helse- og omsorgstjenestelovens & 10-2.

4. Døgnenhet Byglandsfjord
Tilbyr rusbehandling med fokus på utredning, miljøterapi, fysisk aktivitet og søvnbehandling.

Mer info på ARAs hjemmeside
www.avhengighetsbehandling.no

04.09.14

Publisert 03.12.2014 11:00 | Endret 26.01.2017 10:31

 Handler om