Avdeling for rus og avhengighetsbehandling, lokasjon Aust-Agder

​Har du lyst til å hospitere ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Aust-Agder?

​Velkommen som hospitant i 3-dagersopplegg i Avdeling for rus- og Avhengighetsbehandling (ARA) Sørlandet sykehus, Aust-Agder. Et behandlingstilbud til pasienter med rus- og avhengighetsproblemer og deres pårørende.

Vi vil gi deg kunnskap om
•rus- og avhengighetsproblematikk
•behandlingstilbud
•henvisnings- og samhandlingsmuligheter

I løpet av de tre dagene i du hospiterer i ARA, lokalisert til Aust-Agder er du en dag på vår poliklinikk i Arendal, en dag ved avgiftningsenheten på Bjorbekk (Arendal) og en dag ved ARAs døgnenhet i Byglandsfjord.

Her ser du eksempel på hospiteringsprogram

Her kan du søke om hospitering

 
ARAs behandlingstilbud:

Poliklinisk behandling
Poliklinikkene ved ARA tilbyr utredning, diagnostisering og behandling til personer som har problemer eller avhengighet av rus eller spill.
Poliklinikkene tilbyr også par-, familie- og individualterapi for familier og deres pårørende.
En anvender ulike behandlingsmetoder: kognitiv terapi, motiverende intervju, "seeking safety", 12-trinnsmodellen, nevrofeedback, psykoedukasjon samt utredninger med tester og prøver (bl.a. urinprøver og blodprøver).
Poliklinikkene har også ansvar for medikamentassistert rehabilitering (LAR).
Dersom problematikken er for omfattende til å kunne behandles poliklinisk, vil poliklinikken motivere og tilrettelegge for annen behandling.

Dag- og døgnbehandling


1. Avgifting

Avdelingen har to enheter (Kristiansand og Arendal) som tilbyr avgifting, utredning og motivering for videre behandling.
ARA har ikke øyeblikkelig hjelp ansvar etter Lov om spesialisthelsetjenester, men inngår i psykiatriens felles vaktberedskap.

2. Enhet gruppebehandling

Tilbud om et langsiktig behandlingsforløp etter modifisert 12-trinns modell med forberedelsessamtaler, dag- eller døgnbehandling i 6-14 uker, rehabiliteringspost og inntil 1 års polikliniske oppfølgingsgrupper. Pasientene motiveres til å delta i selvhjelpsgrupper. Familieprogram parallelt i 4 dagers psyko-edukativt kurs for pårørende.

3. Enhet rus-psykiatri

Utredningsenhet for pasienter med rusproblematikk og psykiske lidelser. Individuelle behandlingsopplegg. Tilbudet omfatter egen skjermingsenhet for pasienter med tvungent tilbakehold ifl Helse- og omsorgstjenestelovens & 10-2.

4. Døgnenhet Byglandsfjord
Tilbyr rusbehandling med fokus på utredning, miljøterapi, fysisk aktivitet og søvnbehandling.

Mer info på ARAs hjemmeside
www.avhengighetsbehandling.no

Publisert 03.11.2015 11:00 | Endret 03.11.2015 10:46

 Handler om