Birkenes kommune

​Har du lyst til å hospitere i Birkenes kommune?

​Vi ønsker deg som sykehusansatt herved velkommen til å søke hospitering hos oss.
Birkenes kommune og Sørlandet sykehus tilbyr nå gjensidig hospitering. Avtalen om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter - for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om det motsatte forvaltningsnivå
  • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp


Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt 3-dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere ved Sørlandet sykehus. Det er mulighet for å hospitere i uke 11 og 42.

Vårt hospiteringsprogram

Mer info om Birkenes kommune finner du på kommunens hjemmeside: http://www.birkenes.kommune.no

Synes du dette høres interessant ut?
- og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?
Da fyller du ut søknadsskjemaet og sender søknad om hospitering hos oss!

Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap, heving av din kompetanse og at det kan bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Birkenes kommune.

Du er hjertelig velkommen til å søke!

 

Ved spørsmål, ta kontakt med

Trude Murberg, enhetsleder hjemmetjenesten.

E-post: trum@birkenes.kommune.no

Publisert 14.01.2016 10:00 | Endret 14.01.2016 09:41

 Handler om