Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister

Har du lyst til å hospitere ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Lister?

Har du lyst til å hospitere ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS) Lister? Følgende enheter i DPS Lister har laget et felles hospiteringsprogram: Psykiatrisk poliklinikk Flekkefjord, Psykiatrisk poliklinikk Farsund og Døgnpost på Vollan (Kvinesdal).

Sørlandet sykehus og samtlige kommuner i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). 

Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

 

 • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
 • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 
Hvem kan hospitere hos oss?

Vårt hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere/vernepleiere i kommunene som jobber med mennesker med psykiske lidelser.

 

DPS Lister er det desentraliserte spesialisthelsetilbudet i psykiatri til innbyggere over 18 år i vestre del av Vest-Agder.

DPS Lister er 1 av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for Psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling i Sørlandet sykehus. Senteret har eller formidler alle behandlingstilbud som den psykiatriske spesialisthelsetjenesten rår over.

Vi tilbyr:

 • Akutt hjelp ved kriser
 • Poliklinisk utredning, diagnostikk og behandling
 • Ambulerende team som kan følge opp pasienter med særlige behov i hjemmet
 • Individuelt tilpassede rehabiliteringsopplegg på dag- og døgnbasis
 • Gruppebehandling
 • Veiledning til og samarbeid med andre deler av helsevesenet

Mer om vårt pasienttilbud kan du lese på Distriktspykiatrisk senter DPS Lister      
             

DPS Lister, psykiatrisk poliklinikk Flekkefjord              

DPS Lister, psykiatrisk poliklinikk Farsund

DPS Lister, døgnpost Vollan


 

Hva du kan forvente?
Du vil få et innblikk i hvordan vi jobber ift psykiske lidelser som krever utredning og behandling. Du vil også møte våre pasienter.

Hospiteringsuken er organisert slik at du er en dag på hver lokasjon.

Første hospiteringsdag på poliklinikken i Flekkefjord, andre dag på døgnposten på Vollan i Kvinesdal, tredje dag på psykiatrisk poliklinikk i Farsund. Siste dagen arrangerer vi fagdag (dette vil også være fagdag for ansatte ved DPS Lister). Temaene vil være aktuelle ift vårt fokusområde, men de vil variere fra gang til gang.

Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

 

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 4 dager (tirsdag til fredag) hver vår (uke 12) og høst (uke 42).

Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

På vegne av oss i DPS Lister:

 

Eli L. Lindeland, enhetsleder             - DPS Lister Flekkefjord

Britt Randi S. Galdal, enhetsleder     - DPS Lister Kvinesdal

Magne Vegge, enhetsleder               - DPS Lister Farsund

Publisert 05.06.2015 14:00 | Endret 05.06.2015 13:29

 Handler om