Den geriatriske pasient

​Har du lyst til å hospitere ved Sørlandet sykehus Arendal og følge den geriatriske pasienten?


Sørlandet Sykehus og kommuner i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.
 
Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
  • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

 

Litt om vårt hospiteringsprogram:
geriatriske-pasient.jpgVi har laget et program vi håper du finner programmet interessant. Programmet har fokus på
"den geriatriske pasienten". Du vil i dette programmet følge denne pasientgruppen på 3 ulike enheter:

  • Geriatrisk enhet, medisinsk avdeling 2C
  • Ortogeriatrisk enhet, kirurgisk avdeling 3D
  • Poliklinikk for aldring og hukommelse


Detaljene i hospiteringsprogrammet vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt.

Hva du kan forvente:
Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye / utveksle erfaringer om den geriatriske pasient.
I løpet av de 5 dagene i hospiteringsuka vil du være 2 dager på Geriatrisk enhet ved medisinsk avdeling, 2 dager på Ortogeriatrisk enhet ved kirurgisk avdeling og 1 dag på poliklinikk for Aldring og Hukommelse.
Du følger en av de ansatte i ulike aktiviteter knyttet til pasientens utredning og behandling.

Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger ift de ulike prosedyrer og prinsipper – men vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen ift egen arbeidssituasjon/nytte.


 
Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjemaet og leverer det til din leder for godkjenning. Prosessen videre vil fremkomme av søknadsskjemaet.

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

 

På vegne av oss alle på Geriatrisk enhet ved medisinsk avdeling 2C , Ortogeriatrisk enhet ved kirurgisk avdeling 3D og Poliklinikk for aldring og hukommelse:

Enhetsledere​Fagsykepleiere:​
Mette Hamre, medisinsk avd. 2C  ​Hilde Gunleifsen B. Olsen  medisinsk avd. 2C​
Sissel Utheim Ganes, kirurgisk avd. 3D ​ Astrid Øen Birkeland, kirurgisk avd. 3D​
Tove Pedersen, medisinsk poliklinikk ​Anne Liv Lyngroth, poliklinikk for aldring og hukommelse​

 
:                                                                                                                         

Publisert 04.12.2014 11:00 | Endret 05.02.2015 11:59

 Handler om