Farsund kommune

​Har du lyst til å hospitere i Farsund kommune?

 

Vi ønsker deg som sykehusansatt velkommen til å søke hospitering hos oss!

For at våre forventninger skal være felles, er det viktig at hensikten med hospiteringen fremgår tydelig. Avtalen om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter:          

Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt

Økt forståelse om det motsatte forvaltningsnivå

Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med

Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres

Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

Hvem kan hospitere hos oss?
Våre hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere, vernepleiere ergo- og fysioterapeuter ved Sørlandet sykehus HF.

Kommunen har 2 ulike hospiteringsprogram:

Alternativ 1:
Hospitering i pleie Farsund.pdf
Varighet tre dager, mandag - onsdag.

Alternativ 2:
Hospitering i psykisk helse og rus i Farsund.pdf
Varighet tre dager, onsdag - fredag.

Mer om helsetilbudene i Farsund finner du ved å følge linken nedenfor:

http://www.farsund.kommune.no/helse-og-omsorg

Hva kan du forvente?
Hovedmålsettingen for hospiteringen i vår kommune er å øke innsikten i og forståelsen for kommunens helse og omsorgstjeneste I tillegg er det å mål å øke forståelsen for kommunehelsetjenestens samhandling med spesialisthelsetjenesten.

Hospiteringsprogrammet har fokus på praktiske problemstillinger innen helse- og omsorgstjenesten.  
Vi forventer at du som kommer til Farsund kommune for å hospitere er bevisst ditt eget fokus for hospiteringen, i forhold til nytteverdi og overføringsmulighet til egen arbeidssituasjon i spesialisthelsetjenesten.
  
Synes du dette høres interessant ut?
Ønsker du å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?
Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

Hos oss kan du søke hospitering fortløpende, men vi trenger din søknad senest 1 mnd. før ønsket avvikling. Vi har kapasiet til at en hospitant deltar i hvert program.

Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap og forståelse for samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Farsund kommune!
 

På vegne av oss alle
 
Hospiteringskoordinator i Farsund
Mona Aspvik
Rådgiver helse og omsorg


E-post: mona.aspvik@farsund.kommune.no

Publisert 17.09.2015 17:00 | Endret 25.09.2015 10:18

 Handler om