Flekkefjord kommune

​Har du lyst til å hospitere i Flekkefjord kommune?

​Vi ønsker deg som sykehusansatt herved velkommen til å søke hospitering hos oss !

Avtalen om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i 5 punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om det motsatte forvaltningsnivå
  • Å bli kjent med personer som det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandling kan forbedres
  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløpet

Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere ved Sørlandet sykehus HF
Vi har laget 1 hospiteringsprogram for vår kommune:
Hospitering i pleie- og omsorgstjenesten i Flekkefjord kommune
Varighet: Tre dager, tirsdag-torsdag, hvorav en av dagene vil være ei kveldsvakt

Hva kan du forvente?
Hovedmålsettingen for hospitering i vår kommune er å øke forståelsen for kommunehelsetjenestens samhandling med spesialisthelsetjenesten. Hospiteringsprogrammet har fokus på praktiske problemstillinger innen helse- og omsorgstjenesten og du vil få innblikk i hvordan vi i Flekkefjord kommune arbeider.

Vi forventer at du er bevisst ditt eget fokus for hospiteringen, i forhold til nytteverdi og overføringsmulighet til egen arbeidssituasjon i spesialisthelsetjenesten.
Synes du dette høres interessant ut ?
- og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom ? Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

Frist for å søke hospitering på våren er 15. desember, frist for å søke hospitering på høsten er 15. juni.
Vi har mulighet til å motta 1 hospitant pr. uke, maks 4 hvert halvår. Tidspunkt fastsettes etter nærmere avtale.

Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap og forståelse for samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Flekkefjord kommune.

På vegne av oss alle

Ellen Barth Larsen
Enhetsleder Tjørsvågheimen
Ellen.barth.larsen@flekkefjord.kommune.no 

Liv Karen Snerthammer
Enhetsleder for hjemmebaserte omsorgstjenester og forebyggende helsetjenester
liv.karen.snerthammer@flekkefjord.kommune.no

Publisert 25.09.2015 17:00 | Endret 29.09.2015 12:27

 Handler om