Gastro- og stomipasienten

​Har du lyst til å hospitere ved Sørlandet sykehus Arendal med fokus på gastro- og stomipasienten?

Sørlandet Sykehus og samtlige kommuner i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). 

Kristiansand kommune og SSK har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:            

 

 • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
 • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

 

Kirurgisk avdeling 3C og medisinsk avdeling  2C ved SSA, har i samarbeid med kirurgisk og medisinsk poliklinikk laget et hospiteringsprogram som vi håper du vil finne interessant.

Detaljene i programmet vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt.

 

Litt om våre enheter

 1. Kirurgisk avdeling 3C er en sengepost med 29 senger hvorav 14 av disse senger er forbeholdt pasienter med sykdom og skader i mage og tarm.
 2. Medisinsk avdeling har 19 senger hvorav 5 er forbeholdt gastro pasienter. Her utredes sykdom og skade i mage/tarmkanalen, som forskjellig type blødning, kreft, kroniske tarmsykdommer og sykdommer i lever og bukspyttkjertelen.
 3. Ved kirurgisk poliklinikk er det ansatt en sykepleier i 40 % stilling med videreutdanning i stomisykepleie, hun jobber også 60 % på kirurgen 3C.  Hun har et selvstendig sykepleieansvar i forhold til klinisk yrkesutøvelse med selvstendige konsultasjoner. Kirurg blir tilkalt ved behov. Pasienter med nyanlagt stomier følges rutinemessig opp av henne. Hun tar også imot andre stomipasienter som har behov for hjelp og veiledning i forhold til sin stomi og stomibandasje. Det er ikke behov for henvisning av lege. Hovedfokuset er at pasienten skal bli selvstendig i forhold til stell av sin stomi, og at vedkommende ikke skal ha problemer med lekkasje og sår hud. Opplæring av helsepersonell på sykehus og i kommunen er også en del av hennes arbeid.  
   
 4. Gastrolab 1D er organisert under Medisinsk poliklinikk. Her utføres blant annet gastroskopier, colonoskopier, EUS, ERCP, på inneliggende og polikliniske pasienter. De utfører også PH-målinger på barn, Remicade/Remsima-infusjoner til inflammatoriske tarmsykdommer, samt tilbyr opplæring til egenbehandling med subcutane injeksjoner. Det er både legestyrt, og sykepleierdreven poliklinikk.

 

Hva du kan forvente:

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye / utveksle erfaringer om observasjoner, tiltak og pleie til akutt syke med hovedfokus på de pasientgrupper/diagnoser som knyttes til våre enheter.

Våre mest vanlige pasientgrupper på K3C er: den akutte pasienten med magesmerter, blindtarmbetennelse, bukspyttkjertelbetennelse, gallestein , galleblærebetennelse, divertikulitt, kreft i mage/ tarmkanalen og stomipasienten.

På medisinsk gastro 2C behandles generelle infeksjoner, mage/tarmsykdommer, leversykdom, blødning i mage/tarmkanal og elektrolyttforstyrrelser, underernæring og dehydrering.

 

Noen aktuelle prosedyrer:

BT, puls, tp, RF, sao2, TILT

Blodgass/astrup

Veneflon/ SVK - bruk, stell og observasjon

Ulike IV transfusjoner- blod, antibiotika, væske og ernæring

Medikamenthåndtering

Stomi

Volum – og sprøytepumper

Ulike dren

Operasjonspasienten

Isolering - og smittevernsrutiner

 

I løpet av de 5 dagene du hospiterer hos oss, vil du i tillegg til tid og samtaler med sykepleier på posten få samtaler med ulike faggrupper og personer som er tilknyttet de ulike gruppene.

Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger ift de ulike prosedyrer og prinsipper – men vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen ift egen arbeidssituasjon/nytte.

 

Synes du dette høres interessant ut?

– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjemaet og leverer det til din leder for godkjenning. Prosessen videre vil fremkomme av søknadsskjemaet.

 

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.

Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes! 

Mvh

Mette Hamre – enhetsleder M2C                              

Bjørg Reidun Wirak – enhetsleder K3C                                     

Tove Pedersen – enhetsleder med. pol.

Lise Larsen-Frivoll – enhetsleder kir. pol

Publisert 24.05.2015 19:00 | Endret 26.05.2015 12:42

 Handler om