Grimstad kommune

​Har du lyst til å hospitere i Grimstad kommune?

Vi ønsker deg som sykehusansatt herved velkommen til å søke hospitering hos oss!

Erfaringer fra Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand som siden 2010 har hatt en gjensidig avtale om hospitering, viser at dette er nyttig.

Hensikten med hospitering er å:

 

 • øke kunnskapen innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • øke forståelsen om det motsatte forvaltingsnivå
 • bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 • øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet 

 

Dette er viktig for at våre forventninger skal være felles.

 

Hvem kan hospitere hos oss?

Våre 3 dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere og vernepleiere ved Sørlandet sykehus.

Hospiteringen skjer tirsdag, onsdag og torsdag i uke 11 og uke 42.

Hospiteringsprogrammet inneholder følgende:
(Noen av punktene er obligatoriske og noen valgfrie)

 

 • Bestillerenheten (Tjenestekontor; saksbehandling og forvaltning)
 • Innsatsteamet (hverdagsrehabilitering)
 • Alt.1: Ressursavdeling demens
 • Alt.2: Lindrende avd.
 • Hjemmetjenesten
 • Møte med koordinatorer

                          

 Se nærmere på hospiteringsprogrammene for Grimstad kommune. 

 Program for hospitant 1

 Program for hospitant 2         

 Program for hospitant 3 

 

Programmene vil kunne bli tilpasset ut fra dialog med Sørlandet sykehus.            

 

Litt mer om de ulike enhetene i Grimstad kommune finner du ved å følge linken nedenfor:

http://www.grimstad.kommune.no/

Hva du kan forvente?

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogrammene våre har som hovedmål å gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder/miljøterapeutiske tiltak og hva vi tilbyr av behandling.

 

Vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen med tanke på egen arbeidssituasjon/nytte.

 

Synes du dette høres interessant ut?

– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjema sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss! 

Våre enheter har kapasitet til å ta imot 3 hospitanter 3 dager hver vår (uke 11) og høst

(uke 42).  Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap, heving av din kompetanse og at det kan bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Grimstad kommune!

 

På vegne av oss alle i Grimstad kommune!

Åshild Berg Kaldestad
FoU-avd./USHT

Ashild.berg.kaldestad@grimstad.kommune.no

 

Publisert 25.05.2015 14:00 | Endret 26.05.2015 12:42

 Handler om