Hjertemedisinsk enhet 2C

​Har du lyst til å hospitere ved Kardiologisk avdeling ved Sørlandet sykehus Kristiansand?

Sørlandet Sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). 
Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.
 
Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:  
        

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt

  • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå

  • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med

  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres

  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

 Herte 2C.JPG

Litt om kardiologisk avdeling  2 C
Enheten har utarbeidet et hospiteringsprogram som vi håper du finner interessant.
Detaljene i programmet vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt:
Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye/ utveksle erfaring om pasienter med rytmeforstyrrelser, hjertesvikt, angina/infarkt, pacemakeroperasjon, endokarditt mm.
Du vil få innsyn i hva som gjøres på Hjertedagsenter og Kardiologisk poliklinikk.
I tilknytning til sengeposten har vi fire intermediære senger hvor vi behandler akutt dårlige pasienter.
Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtale rundt praktiske løsninger ift de ulike diagnoser, behandling og prosedyrer.


Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt program henvender seg til sykepleiere i kommunene.
 
 
Hva du kan forvente:

  • Spesialisert sykepleie.
  • Ulike pasientsituasjoner, med hovedvekt på behandling av hjertelidelser.
  • Innsyn i en aktiv og spennende hverdag på kardiologisk seksjon, der du vil være med sykepleiere i deres gjøremål på posten.
  • Informasjon og mulig hospitering på Hjertedagsenter samt kardiologisk poliklinikk.
  • Samhandling mellom 1 og 2 linjetjenesten

I løpet av de 5 dagene du hospiterer hos oss, vil du i tillegg til tid og samtaler med sykepleier på posten få samtale med kardiologer, fysioterapeuter og sykepleiere på hjertepoliklinikk.

Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger ift de ulike prosedyrer og prinsipper – men vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen ift egen arbeidssituasjon/nytte.


Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da tar du kontakt med din leder og søker om hospitering hos oss!

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!


På vegne av oss alle på kardiologisk seksjon:

 
Torunn Isaksen
Enhetsleder

Marianne Jacobsen
Fagsykepleier

Publisert 03.12.2014 13:00 | Endret 16.11.2016 10:11

 Handler om