Infeksjonsposten

Har du lyst til å hospitere på Infeksjonsposten ved Sørlandet sykehus Kristiansand?

 
Sørlandet Sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsumerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
  • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp                                          


 
Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt program henvender seg til sykepleiere i kommunene.
 
Smittevern-og-isolat.jpg
 
Litt om Infeksjonsposten 1E
Infeksjonsposten er en forholdsvis liten enhet med totalt 11 sengeplasser. Av disse er 5 senger tiltenkt pasienter som av smittevernhensyn må isoleres.
Posten har lite elektive innleggelser, derfor må vi være fleksible og søke løsninger i samhandling med andre avdelinger.
Vi har et tett samarbeid med bl.a. akuttmottak, røntgen-, mikrobiologisk- ortopedisk- og kirurgisk avdeling. I tillegg til mottak av pasienter som trenger å isoleres (pasienter med; diaré, oppkast eller mistanke om/påviste smittsomme virale tilstander, kroniske bærere av MRSA/evt. under screening for MRSA), mottar vi pasienter med bløtdelsinfeksjoner, sårinfeksjoner, postoperative infeksjoner, sepsis, meningitt/encefalitt, endokarditt, feber av ukjent årsak, tropesykdommer, urinveisinfeksjoner og pneumonier.
 
Hva du kan forvente?
Infeksjonsposten har utarbeidet et hospiteringsprogram som vi håper du finner interessant. Detaljene i programmet vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt:
Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye / utveksle erfaringer om smittevern. Vi tør å påstå at vi er gode på nettopp det – og vi vil gjerne dele/finne gode løsninger som bygger på denne kunnskapen!
I løpet av de 5 dagene du hospiterer hos oss, vil vi tilstrebe at du i tillegg til tid og samtaler med sykepleiere på posten, får samtale med smittevernenheten på SSK og med sykepleiere på medisinsk poliklinikk. Hospitering på sårpoliklinikk er også i med i vårt program.
Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger ift de ulike isolasjonsregimene og prinsipper for sårbehandling. 

 
Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker du å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da tar du kontakt med din leder og søker om hospitering hos oss!

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

 
På vegne av oss alle på infeksjonsposten:

Ales Vik,
Enhetsleder

Solgunn Berstad,
Fagsykepleier
 

Publisert 03.12.2014 14:00 | Endret 03.12.2014 14:54

 Handler om