Lillesand kommune

​Har du lyst til å hospitere i Lillesand kommune?

​Vi ønsker deg som sykehusansatt velkommen til å søke hospitering hos oss!

Erfaringer fra Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand, som siden 2010 har hatt en gjensidig avtale om hospitering, viser at dette er nyttig.

Hensikten med hospitering er å:

 • øke kunnskapen innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • øke forståelsen om det motsatte forvaltingsnivå
 • bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 • øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet 

Hvem kan hospitere hos oss?                                                                               

Våre 3-dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og andre fagpersoner ved Sørlandet sykehus.

Hospiteringen skjer onsdag, torsdag og fredag i uke 11 og uke 42.

 

Hospiteringsprogrammene 1 og 2 (somatikk) inneholder:

 • Tjenestekontoret
 • Tverrfaglige samarbeidsmøter
 • Koordinerende enhet
 • Hjemmetjenesten
 • Rehabiliteringsteamet
 • Alt.1: Avdeling for korttid/rehabilitering
 • Alt.2: Avdeling for demens

 Hospiteringsprogram 3 (psykisk helse) inneholder:

 • Enhet for psykisk helse og rus
 • Enhet for tverrfaglig helse (med hovedvekt på familiesenteret)
 • Samarbeid med NAV og barnevern

 

Se nærmere på hospiteringsprogrammene for Lillesand kommune:

Hospiteringsprogram 1

Hospiteringsprogram 2   

Hospiteringsprogram 3

Programmene vil kunne bli tilpasset ut fra dialog mellom Sørlandet sykehus og vår kontaktperson.            

Litt mer om Lillesand kommune finner du ved å følge linken nedenfor:

http://www.lillesand.kommune.no

 

Hva du kan forvente?

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogrammene våre har som hovedmål å gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder, tiltak og hva vi tilbyr av behandling.

Vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen med tanke på egen arbeidssituasjon/nytte.

Synes du dette høres interessant ut og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjema sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

Vi har kapasitet til å ta i mot 2 hospitanter innen somatikk og 2 hospitanter innen psykisk helse vår (uke 11) og høst (uke 42). Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap og at det kan bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Lillesand kommune!

 

Velkommen til hospitering i Lillesand!

 

Kontaktperson: Bente Bjordal: Bente.Bjordal@lillesand.kommune.no

Publisert 01.07.2015 11:00 | Endret 01.07.2015 12:48

 Handler om