Lungeposten

Har du lyst til å hospitere ved Lungeposten, Sørlandet sykehus Kristiansand?

Sørlandet Sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

 • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
 • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
 • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
 • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
 • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp                                           

 
Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt program henvender seg til sykepleiere i kommunene som jobber med samme pasientgruppe som oss.

Litt om lungeposten 1DLungeposten.JPG
Enheten har utarbeidet et hospiteringsprogram som vi håper du finner interessant. Detaljene i programmet vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt:

Som hospitant hos oss kan du først og fremst
lære mye / utveksle erfaringer om diagnosene KOLS, lungekreft og behandling av lungebetennelse. Du vil også få innsyn i hva som gjøres på Dagenhet for lungekreftbehandling, Lungemedisinsk Poliklinikk og om mulig; Lungemedisinsk Dagsenter (forebyggende enhet).

Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger ift de ulike prosedyrer og prinsipper.

 
Hva du kan forvente:

 • Ulike pasientsituasjoner, med ulike behov.
 • Spesialisert sykepleie.
 • Innsyn i en aktiv og spennende hverdag på Lungemedisinsk sengepost, der vil du være med i pleien, og sammen med sykepleier og lege som går visitt.
 • Informasjon og hospitering på Lungemedisinsk Poliklinikk.
 • Informasjon om/på Dagenhet for Lungekreftbehandling.
 • Samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten.

 
Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da tar du kontakt med din leder og søker om hospitering hos oss!

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!


På vegne av oss alle på Lungeposten, Medisinsk avdeling.

Elise Austegard  
Enhetsleder

Kurt Hatløy
Fagsykepleier
 

Publisert 03.12.2014 15:00 | Endret 05.02.2015 12:49

 Handler om