Lyngdal kommune

​Har du lyst til å hospitere i Lyngdal kommune?

 

Vi ønsker deg som sykehusansatt herved velkommen til å søke hospitering hos oss!

Erfaringer fra Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand som siden 2010 har hatt en gjensidig avtale om hospitering, viser at dette er nyttig.

Hensikten med hospitering er å:

  • øke kunnskapen innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • øke forståelsen om det motsatte forvaltingsnivå
  • bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet  

Dette er viktig for at våre forventninger skal være felles. 

Hvem kan hospitere hos oss?
Våre 3 dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere og vernepleiere ved Sørlandet sykehus.
2 hospitanter kan følge hvert sitt program vår og høst.Hospiteringen avvikles tirsdag, onsdag og torsdag i uke 11 og uke 43. Det er to ulike hospiteringsprogram                         

Se nærmere på hospiteringsprogrammene for Lyngdal kommune:  

 Hospiteringsprogram 1 Lyngdal kommune.pdf 

Hospiteringsprogram 2 Lyngdal kommune.pdf

Programmene vil kunne bli tilpasset ut fra dialog med Sørlandet sykehus.              

 
Litt mer om Lyngdal kommune og de ulike enhetene i kommunen finner du ved å følge linken nedenfor:
http://www.lyngdal.kommune.no/

 
Hva du kan forvente?
Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye om hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogrammene våre har som hovedmål å gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder/miljøterapeutiske tiltak og hva vi tilbyr av behandling.

Vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen med tanke på egen arbeidssituasjon/nytte.

 Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss! 

Våre kommune har kapasitet til å ta imot totalt 4 hospitanter (2 i hvert hospiteringsprogram) i 3 dager hver vår (uke 11) og høst (uke 43).  Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap, heving av din kompetanse og at det kan bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Lyngdal kommune!

 

På vegne av alle oss i Lyngdal kommune!

 

Kontaktperson:

Anne Moi Bø
Helse- og omsorgsfaglig ansvarlig

Anne.Moi.Bo@lyngdal.kommune.no

Publisert 17.09.2015 18:00 | Endret 12.12.2016 14:29

 Handler om