Mandal kommune

​Har du lyst til å hospitere i Mandal kommune?

​Hensikten med hospitering mellom sykehus og kommuner er oppsummert i følgende punkter:

  • øke kunnskapen innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • øke forståelsen om det motsatte forvaltingsnivå
  • bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet

 

Hvem kan hospitere hos oss?
Våre 3 dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere og vernepleiere ved Sørlandet Sykehus HF.

Hospiteringen vil gjennomføres i uke 11 og 42 og vil vare fra onsdag til fredag.

 

Hospiteringsprogram 1

Dag 1

Tildeling av tjenester og samhandling

Hverdagsrehabilitering.

Livsglede sykehjem

Dag 2

Lokalmedisinske tjenester

Korttidsavdelinger. LRMS; Kommunal Øyeblikkelig Hjelp (KØH) og legevakt.

Dag 3

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmesykepleien. Gode pasientforløp. E-link.

 

Hospiteringsprogram 2

Dag 1

Tildeling av tjenester og samhandling

Hverdagsrehabilitering

Livsglede sykehjem

Dag 2Demensomsorg og hukommelsesteam
Dag 3

Skjermet avdeling

Forsterket avdeling

 

Hva du kan forvente?

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogrammene våre har som hovedmål å gi deg et lite innblikk for tildeling av tjenester og samhandling, enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder og tiltak, i tillegg til hva vi tilbyr av behandling.

 

Søknad om hospitering

Søknad om hospiteringsplass finner du HER.

Frist for søknad er 15.desember for hospitering på våren og 15. juni for hospitering på høsten.

Publisert 16.11.2016 10:00 | Endret 16.11.2016 10:03

 Handler om