Marnardal kommune

​Har du lyst til å hospitere i Marnardal kommune?

Vi ønsker deg som sykehusansatt herved velkommen til å søke hospitering hos oss!

Avtalen om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig: 

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt 
  • Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå 
  • Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med 
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres 
  • Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp

Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere og vernepleiere ved Sørlandet sykehus HF.

 

Hva du kan forvente?
Hovedmålsettingen for hospiteringen i vår kommune er å øke forståelsen for kommunehelsetjenestens samhandling med spesialisthelsetjenesten.
Hospiteringsprogrammet har fokus på praktiske problemstillinger innen helse- og omsorgstjenesten.

Vi forventer at du er bevisst ditt eget fokus for hospiteringen, i forhold til nytteverdi og overføringsmulighet til egen arbeidssituasjon i spesialisthelsetjenesten. Gjennom hospiteringen ønsker vi å gi deg innsikt i: 

  • Saksbehandling, tjenestetildeling og samarbeid i kommunen 
  • Rutiner / prosedyrer ved tildeling av ulike tjenester 
  • Samhandling med SSHF 
  • Samarbeid med legesenteret og andre instanser i kommunen 
  • Hvordan omsorgstjenestene i vår kommune arbeider

Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?
Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

Hos oss kan du søke hospitering fortløpende, men vi trenger din søknad 1 mnd. før ønsket avvikling.

Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap og forståelse for samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Marnardal kommune.

Publisert 23.06.2016 14:00 | Endret 23.06.2016 14:01

 Handler om