Medisinsk sengepost og poliklinikk

​Har du lyst til å hospitere ved medisinsk sengepost og poliklinikk ved Sørlandet sykehus Flekkefjord?

Sørlandet sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:  

Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt

Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå

Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med

Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres

Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

Hvem kan hospitere hos oss?

Vårt program henvender seg til sykepleiere i kommunene.


Litt om vår enhet: 

Medsisinsk sengepost er en akutt medisinsk avdeling, med 26 senger fordelt over fire team.  

Team A/Lindrende: Stort sett lindrende og kreftpasienter  

Team B: Mage,tarm og lunge pasienter   

Team C: Hjertepasienter

Team D/Rehab: Stort sett slagpasienter.

De fleste innleggelsene på avdelingen er akutte, men vi har også elektive pasienter. Vi har et tett samarbeid bl.a med medisinsk poliklinikk.


Hva du kan forvente:
Enheten har utarbeidet et hospiteringsprogram som vi håper du finner interessant.
Detaljene i programmet vil være litt ulikt i de ulike hospiteringsukene (av organisatoriske årsaker), men hovedfokus og de store linjene for innhold vil stort sett være likt:

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye / utveksle erfaringer om generelle medisinske pasienter (mage, tarm, lunge, hjerte). I tillegg har vi 3 senger tilknyttet lindrende enhet og vi har en slagenhet med 4 senger. Du kan forvente varierte og utfordrende arbeidsoppgaver samt et samarbeid på tvers av de ulike pasientgruppene. Hos oss jobber flere arbeidsgrupper tverrfaglig bl.a leger, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped og prest. 

I løpet av de 4 dagene du hospiterer hos oss, vil du første dag få et felles opplegg med de som hospiterer på kirurgisk avdeling. To dager vil du få følge en sykepleier i sengeposten og en dag på medisinsk poliklinikk. Det er viktig at vi på forhånd får beskjed om hvilken pasientgruppe og arbeidsoppgaver du ønsker fokus på under hospiteringen, slik at du får mest mulig utbytte av hospiteringen på sengeposten etter dine ønsker og behov. Vi har ikke kapasitet til å ta imot to hospitanter på samme team (se de ulike team under kapittelet over).

Vi vil under hospiteringen forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger, de ulike prosedyrer og prinsipper. Vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen når det gjelder mål med hospiteringen og nytte i egen arbeidssituasjon.
 
Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?
Da fyller du ut søknadsskjemaet, får godkjenning av din leder og søker om hospitering hos oss!

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 4 dager (man-tors) hver vår og høst.
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes!

På vegne av oss alle på Medisinsk sengepost i Flekkefjord;

Trine Marie Nesheim
Enhetsleder                                                                    

Anette Årstad
Assisterende enhetsleder

Publisert 11.12.2014 11:00 | Endret 05.02.2015 12:34

 Handler om