Nevrologisk avdeling (slag)

Sørlandet Sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

1.      Hensikt

Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt

Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå

Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med

Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres

Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp     

                                
2.      Omfang
Vi inviterer offentlig godkjente sykepleiere fra kommuner i Agder til 5 dagers hospitering. Vi kan ta imot 2 hospitanter vår og 2 hospitanter høst. Vi har laget to ulike "hospiteringsløp":  

Hospitant 1: Fokus på våre pasientgrupper innen slag og nevro og de tilbud/behandling vår avdeling tilbyr. Hospitanten er 5 dager på nevrologisk avdeling. Hospitant 2: Fokus på slagpasienten og rehabilitering. Hospitanten er 3 dager i vår slagenhet, etterfulgt av 2 dager på enhet for spesialisert rehabilitering på Kongsgård.

Presiserer hvilket "hospiteringsløp" du ønsker når du søker hospitering hos oss.

 3.      Litt om Nevrologisk avdeling
Nevrologisk avdeling i Kristiansand består av Slagenhet, Nevrologisk enhet, Dagpost, Poliklinikk og Klinisk Nevrofysiologisk laboratorium.

Nevrologisk enhet
Nevrologisk avdeling er en spesialavdeling som tilbyr utredning og behandling til pasienter med mistanke om organiske sykdommer og funksjonsforstyrrelser i hjerne, de perifere nerver og muskulatur. Nevrologisk avdeling er en høyt kvalifisert avdeling som arbeider tverrfaglig. Viktigste nevrologiske diagnoser er:
Nevro.JPG

   • Multippel sklerose
   • Epilepsi
   • Parkinson sykdom
   • Hjernesvulst
   • Traumatisk hjerneskade
   • Amytrofisk lateral sklerose
   • Gullian Barre
   • Myastenia Gravis
   • Blødninger i hjernehinner og hjerne
   • Infeksjoner i hjernehinner og hjerne
   • Ulike hodesmerter
   • Svimmelhet

 
Slagenheten
Slagenheten er en spesialenhet med spesialopplært personale hvor slagpasienter behandles. Det arbeides tverrfaglig med slagpasienter i akuttfasen og tidlig rehabiliteringsfasen.

Målet for Slagenheten er å:

 • begrense hjerneskaden
 • bidra med fysisk og psykisk trygghet
 • hindre komplikasjoner
 • gjenvinne høyest mulig funksjonsnivå

 Nevrologisk avdeling vektlegger fagutvikling og høy kompetanse!

Eksempel på vårt hospiteringsprogram
 
Velkommen til hospitering

Publisert 03.12.2014 15:00 | Endret 26.10.2015 10:50

 Handler om