Ortopedisk sengepost

Har du lyst til å hospitere ved Ortopedisk sengepost, Sørlandet sykehus Kristiansand?

Sørlandet sykehus og kommunene i Agder inngikk i 2014 avtaler om gjensidig hospitering (jfr. Samhandlingsreformen, delavtale 6). Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) har hatt en slik avtale siden 2010, med svært gode erfaringer.

Avtalene om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt

Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå

Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med

Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres

Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

 
Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere i kommunene.

Hva kan du forvente?
Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye om pasienter med ulike brudd.

Vi vil legge spesielt vekt på den eldre pasienten. Du vil da kunne hente erfaring i forhold til sykepleie til pasienten og hvordan vi samhandler med pårørende og kommune. En av dagene får du muligheten til å følge en av våre sykepleiere på poliklinikken hvor pasientene møter til forundersøkelse før planlagte operasjoner.

Hofteprotese.JPG Aktuelle diagnoser;
Lårhalsbrudd
Overarmsbrudd
Totalprotese hofte/kne
Kompresjonsfrakturer i rygg

 
I løpet av dagene du hospiterer hos oss, vil du i tillegg til tid og samtaler med sykepleier på posten få samtale med fagsykepleier.

Vi vil forsøke å gi deg sykepleiefaglig påfyll i form av undervisning/samtaler rundt praktiske løsninger ift de ulike prosedyrer og prinsipper.

 

Vi har laget 2 ulike hospiteringsprogram ved vår avdeling:

Hospitant 1: Fokus på våre pasientgrupper og de tilbud/behandling vår avdeling tilbyr. Hospitanten er 5 dager på ortopedisk avdeling.

Hospitant 2: Fokus på den ortopediske pasienten og rehabilitering. Hospitanten er 3 dager på ortopedisk avdeling, etterfulgt av 2 dager på enhet for spesialisert rehabilitering på Kongsgård.
Presiserer hvilket "hospiteringsløp" du ønsker når du søker hospitering hos oss


Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut
søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

På vår enhet har vi kapasitet til å ta imot 2 hospitanter i 5 dager hver vår og høst.
Vi har tro på at en slik utveksling er nyttig for både deg og oss - og gleder oss til å møtes.

 
På vegne av oss alle på ortopedisk sengepost 3c:

 
Bente Jahnsen
Enhetsleder

 
Linda Stiansen Johansson
Fagsykepleier

Publisert 11.12.2014 10:00 | Endret 26.10.2015 10:54

 Handler om