Risør kommune

​Har du lyst til å hospitere i Risør kommune?

Vi ønsker deg som sykehusansatt herved velkommen til å søke hospitering hos oss! Erfaringer fra Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus Kristiansand som siden 2010 har hatt en gjensidig avtale om hospitering, viser at dette er nyttig.

For at våre forventninger skal være lik, er hensikten med hospitering oppsummert i følgende punkter

  • øke kunnskapen innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • øke forståelsen om det motsatte forvaltingsnivå
  • bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet 


Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt 3 dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere og vernepleiere ved Sørlandet sykehus. 2 hospitanter kan følge vårt program vår og høst. Hospiteringen avvikles tirsdag, onsdag og torsdag i uke 11 og uke 42.

Hospiteringsprogram Risør Kommune.

Litt mer om de ulike enhetene i Risør kommune finner du ved å følge linken nedenfor:

http://www.risor.kommune.no


Hva du kan forvente?
Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye om hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogrammene våre har som hovedmål å gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder/miljøterapeutiske tiltak og hva vi tilbyr av behandling.

Vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen med tanke på egen arbeidssituasjon/nytte.

Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!

Våre enheter har kapasitet til å ta imot totalt 2 hospitanter hver vår (uke 11) og høst (uke 42). Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap, heving av din kompetanse og at det kan bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Risør kommune!

 

På vegne av oss alle i Risør kommune!

Publisert 05.06.2015 15:00 | Endret 05.06.2015 14:45

 Handler om