Songdalen kommune

​Har du lyst til å hospitere i Songdalen kommune?

Vi ønsker deg som sykehusansatt herved velkommen til å søke hospitering hos oss!

 Hensikten med hospitering mellom sykehus og kommuner er oppsummert i følgende punkter:

  • øke kunnskapen innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • øke forståelsen om det motsatte forvaltingsnivå
  • bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • øke kunnskapen om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • øke kunnskapen om det helhetlige pasientforløpet

Hvem kan hospitere hos oss?
Vårt 3-dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere og vernepleiere ved Sørlandet Sykehus HF. Hospiteringen vil gjennomføres i uke 11 og 42 og vil vare fra tirsdag til torsdag. 

Songdalen har to ulike hospiteringsforløp. Disse er presentert under:

Hva du kan forvente?

Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogrammene våre har som hovedmål å gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder og tiltak, i tillegg til hva vi tilbyr av behandling.

 

Søknad om hospitering

Søknad om hospiteringsplass finner du her. Frist for søknad er 15.desember for hospitering på våren og 15.juni for hospitering på høsten.

Mer om de ulike enhetene i Songdalen kommune finner du på: songdalen.kommune.no

 

Velkommen til oss!

Med vennlig hilsen oss alle i Songdalen kommune

Publisert 17.09.2015 18:00 | Endret 24.01.2017 10:52

 Handler om