Vegårshei kommune

​Har du lyst til å hospitere i Vegårshei kommune?

​Vi ønsker deg som sykehusansatt herved velkommen til å søke hospitering hos oss!
Vegårshei kommune og Sørlandet sykehus tilbyr nå gjensidig hospitering. Ansatte fra Vegårshei kommune har allerede hospitert på Sørlandet sykehus, og nå ønsker vi dere velkommen til å hospitere hos oss!

Avtalen om gjensidig hospitering oppsummerer hensikten i fem punkter – for at våre forventninger skal være felles, er det viktig at disse fremtrer tydelig:           

• Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
• Økt forståelse om det motsatte forvaltingsnivå
• Å bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
• Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
• Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp 

 

Hvem kan hospitere hos oss?
Våre 3 dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere ved Sørlandet sykehus.

Vi er to enheter som har gått sammen for å lage et felles hospiteringsprogram:

Mandag: Fokus på demens.
Tirsdag:  Fokus på bo- og omsorgssenteret, legevisitt, faglig forum.
Onsdag: Fokus på hjemmesykepleie, omsorgsbolig, samarbeid Vegårshei- Sørlandet sykehus.

Link til hospiteringsprogrammet vårt finner du her

 

Mer informasjon om Vegårshei kommune finner du ved å følge linkene nedenfor:

www.vegarshei.kommune.no


 Hva du kan forvente?
Som hospitant hos oss kan du først og fremst lære mye hvordan vi jobber i kommunehelsetjenesten. Hospiteringsprogrammene våre har som hovedmål å gi deg et lite innblikk i enhetenes organisering, tilnærmingsmetoder/miljøterapeutiske tiltak og hva vi tilbyr av behandling.

Vi forventer at du selv er bevisst ditt fokus for hospiteringen med tanke på egen arbeidssituasjon/nytte.

 

Synes du dette høres interessant ut?
– og ønsker å møte oss for felles utbytte av forståelse og lærdom?  Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering hos oss!
 

Våre enheter har kapasitet til å ta imot inntil 2 hospitanter 3 dager hver vår (uke 11 ) og høst (uke 42 ).  Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap, heving av din kompetanse og at det kan bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Vegårshei kommune!

 

 

 


På vegne av oss alle i Vegårshei kommune

 

Anne Marie Isaksen, Enhetsleder Åpen omsorg/helse  
anne.marie.isaksen@vegarshei.kommune.no 

Unni Johansen, Enhetsleder Vegårshei bo- og omsorgssenterunni.johansen@vegarshei.kommune.no 

Publisert 28.10.2015 09:00 | Endret 28.10.2015 09:14

 Handler om