Laboratoriehåndboka

labhåndbok_forside.PNG[alternativ tekst]

Laboratoriehåndboken er sammen med rekvisisjonene en serviceerklæring mellom Laboratorievirksomheten (LV) i SSHF og rekvirenter. Hensikten med denne er å sikre forutsigbarhet mellom rekvirenter og LV slik at laboratorietjenester blir levert til riktig pasient, til rett tid og med god kvalitet. For nærmere informasjon, se Serviceerklæringen fra LV SSHF til rekvirenter. Laboratorievirksomheten er akkreditert av Norsk akkreditering med registreringsnummer TEST 281. For ytterligere informasjon, se også Kvalitetssystem og akkreditering.

 Siste nytt fra labhåndboka

 

 

ACTH analyseres ved SSHF fra 01.10.18312520.09.2018 13:01:3913http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.09.2018 10:00:00
HbA1c – benevning endres65219.09.2018 07:44:1118http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.09.2018 07:00:00
Nytt prøvetakingskit for prøvetaking til C.trachomatis, N.gonorrhoeae og M.genitalium PCR55130.08.2018 07:58:209http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.08.2018 12:00:00
Ny veileder for svangerskapsomsorgen12615.06.2018 08:09:4513http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.06.2018 08:00:00
Utskifting av blodkulturflasker20566108.06.2018 09:16:2736http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.06.2018 10:00:00

 Nyhetsarkiv

Publisert 13.04.2011 11:55 | Endret 07.09.2018 09:55