Laboratoriehåndboka

labhåndbok_forside.PNG[alternativ tekst]

Laboratoriehåndboken er sammen med rekvisisjonene en serviceerklæring mellom Laboratorievirksomheten (LV) i SSHF og rekvirenter. Hensikten med denne er å sikre forutsigbarhet mellom rekvirenter og LV slik at laboratorietjenester blir levert til riktig pasient, til rett tid og med god kvalitet. For nærmere informasjon, se Serviceerklæringen fra LV SSHF til rekvirenter. Laboratorievirksomheten er akkreditert av Norsk akkreditering med registreringsnummer TEST 281. For ytterligere informasjon, se også Kvalitetssystem og akkreditering.

Publisert 13.04.2011 11:55 | Endret 22.03.2019 14:26