Laboratoriehåndboka

labhåndbok_forside.PNG[alternativ tekst]

Laboratoriehåndboken er sammen med rekvisisjonene en serviceerklæring mellom Laboratorievirksomheten (LV) i SSHF og rekvirenter. Hensikten med denne er å sikre forutsigbarhet mellom rekvirenter og LV slik at laboratorietjenester blir levert til riktig pasient, til rett tid og med god kvalitet. For nærmere informasjon, se Serviceerklæringen fra LV SSHF til rekvirenter. Laboratorievirksomheten er akkreditert av Norsk akkreditering med registreringsnummer TEST 281. For ytterligere informasjon, se også Kvalitetssystem og akkreditering.

 Siste nytt fra labhåndboka

 

 

Blodprøver for analyse av medikamenter og rusmidler1217625.04.2019 09:56:2228http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.04.2019 10:00:00
TSH og fritt T3 - Aldersjusterte referanseområder fra og med 23. april 20191210123.04.2019 06:46:2821http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.04.2019 07:00:00
D-Dimer, aldersjusterte aksjonsgrenser2922513.03.2019 09:13:0438http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.03.2019 10:00:00
Albumin - nytt referanseområde fra og med 1.februar 20199853731.01.2019 10:18:3217http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.01.2019 11:00:00
Informasjon om rapportering av resistensbestemmelse78422.01.2019 14:21:495http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.01.2019 15:00:00

 Nyhetsarkiv

Publisert 13.04.2011 11:55 | Endret 22.03.2019 14:26