Immunologi og transfusjonsmedisin

Utvalg av bilder fra Immunologi og transfusjonsmedisin


Ved Sørlandet sykehus HF utføres det tjenester innenfor
immunologi og transfusjonsmedisin på følgende steder:

Laboratorieavdelingen -blodbanken, Arendal :

Utfører blodtypeserologiske analyser i forbindelse med blodtransfusjoner og svangerskap.

Tlf: +47 37 01 42 01

Ekspedisjonstid: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Medisinsk biokjemi og blodbank, Flekkefjord:

Utfører blodtypeserologiske analyser i forbindelse med blodtransfusjoner.

Tlf: +47 38 32 71 70

Ekspedisjonstid: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00

Immunologi og transfusjonsmedisin (blodbank), Kristiansand:

Utfører blodtypeserologiske analyser i forbindelse med blodtransfusjoner og svangerskap. I tillegg utføres immunologiske analyser og serologisk allergidiagnostikk.

Tlf: +47 38 07 34 82

Ekspedisjonstid: mandag - fredag kl. 07.30 - 15.00

Blodgivere:

Det tappes blodgivere ved alle sykehus og ved tappestasjon i Mandal. Blodkomponenter fremstilles ved alle sykehus, det største volumet i Arendal og Kristiansand.

Alle blodbankene har døgnkontinuerlig vaktberedskap for sykehusene. Det er ingen vaktberedskap for immunologiske/allergologiske analyser.

Kontakt oss

Telefon
Telefontid
 
Faks
  •    
Åpningstider
 
Epost
 
Antall ansatte
 
Leder
 
Postadresse
 
Postnummer
 
Besøksadresse
 
Publisert 14.04.2011 08:34 | Endret 30.11.2011 10:32

 Overordnede enheter

 Underordnede enheter

 Relaterte diagnoser

 Relaterte behandlinger

 Relaterte mestringsstrategier

 Relaterte nyheter

 Relaterte aktiviteter

 Relaterte undersøkelser