Spesifikt IgE

Referanseområde:

0,1 - 100 kU/L

Prøvemateriale: 

Serum

Indikasjoner/rekvirering:

Testen måler spesifikt IgE i serum mot enkeltallergener og kan være aktuell ved mistanke om IgE-mediert sykdom. Den kan brukes som et alternativ til prikktest, dersom denne er uspesifikk, er forbundet med risiko for anafylaksi eller er lite tilgjengelig. Måling av spesifikt IgE er en mer kostbar undersøkelse enn prikktesten, noe som særlig har betydning hvis en ønsker å undersøke IgE mot mange allergener.

Hvis sykehistorien gir mistanke om IgE-mediert sykdom utløst av spesifikke/kjente allergener, kan måling av spesifikt IgE mot aktuelle enkeltallergener være indisert. Dersom allergidiagnosen er usikker ved luftveissymptomer, anbefales luftveisscreening (se nedenfor). Dersom allergidiagnosen er usikker ved mistanke om reaksjon på matvarer, anbefales matvarescreening (se nedenfor). Det har ingen hensikt å rekvirere allergianalyser ved mistenkt overfølsomhet som ikke er IgE-mediert, som for eksempel kontaktdermatitter.

Informasjon om tilgjengelige allergener finnes i "Oppslag i allergendatabasen til Thermo Scientific".

Vårt laboratorium kan analysere for IgE mot alle hyppige allergener. Dersom ønsket allergen ikke finnes på vår rekvisisjon, kan dette føres på rekvisisjonen. Undersøkelsen vil bli utført hos oss eller sendt til annet laboratorium.

Ved alvorlige reaksjoner og utredning ved planlagt hyposensibilisering er det mulig å analysere for spesielle allergenkomponenter. Disse prøvene må foreløpig sendes videre til annet laboratorium etter avtale.

Dersom en ønsker hjelp fra laboratoriet til valg av analyser, er det spesielt viktig å opplyse om symptomer og alvorlighetsgrad.

Tolkning:

Spesifikt IgE angis kvantitativt. Mengden spesifikt IgE vil ofte korrelere med sannsynligheten for IgE-medierte symptomer, men dette er ikke absolutt. Selv om det er påvist spesifikt IgE mot et allergen, trenger ikke pasienten reagere in vivo mot dette allergenet. Kvaliteten på ulike allergenekstrakter kan variere. I noen tilfeller kan pasienter ha IgE-mediert reaksjon mot andre epitoper enn dem som det aktuelle allergenekstraktet inneholder. En negativ test for spesifikt IgE utelukker altså ikke med 100 % sikkerhet at pasienten har IgE-mediert allergi. I noen sjeldne tilfeller kan alvorlig IgE-mediert reaksjon forekomme hos personer med lave verdier ned mot analysens målegrense. Resultatet av den spesifikke IgE-testen må alltid tolkes i forhold til sykehistorien.

Vær oppmerksom på muligheten for kryssreaksjoner mellom ulike allergifremmende matvarer og planter. Slike kryssreaksjoner kan påvises i laboratoriet i form av spesifikt IgE mot flere allergener, uten at pasienten nødvendigvis reagerer in vivo mot alle disse. Et eksempel er påvisning av IgE mot eple hos bjørkepollen-allergikere. Noen av disse kan spise epler, andre ikke. Dette må en være oppmerksom på ved tolkning av resultatene. Noen vanlige kryssreaksjoner er listet opp i tabellen nedenfor. 

Tabell 1: Vanlige kryssreaksjoner.

 

 

t3
Bjørk

g6
Timotei

f4
Hvete

f12
Ert

f13
Peanøtt

f14
Soyabønne

f17
Hasselnøtt

f23
Krabbe

f24
Reke

f49
Eple

t3
Bjørk

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

g6
Timotei

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

f4
Hvete

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

f12
Ert

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

f13
Peanøtt

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

f14
Soyabønne

 

  

  

X

X

 

  

  

  

  

f17
Hasselnøtt

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

f23
Krabbe

 

  

 

 

 

 

 

 

X

 

f24
Reke

  

  

  

 

 

 

 

X

 

 

f49
Eple

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 Spesifikke IgE-analyser kan være positive selv om total IgE er normal. 

Publisert 22.11.2011 13:50 | Endret 04.02.2016 11:35

 Handler om