Luftveisscreening (Phadiatop)

Referanseområde:

Negativ

Prøvemateriale: 

Serum

Indikasjoner/tolkning:

Testen inneholder følgende allergener:

d1 Husstøvmidd (Dermatophagoides pteronyssinus)
d2 Husstøvmidd (Dermatophagoides farinae)
e1 Katt
e3 Hest
e5 Hund
g6 Timotei
m2 Muggsopp (Cladosporium herbarum)
t3 Bjørk
t9 Oliven (pollen)
w6 Burot
w19 Blidnesle (Parieta judaica)  

Phadiatop vil være positiv hos de fleste luftveisallergikere. Dersom testen er negativ hos en pasient med luftveissymptomer, er det lite sannsynlig at symptomene er IgE-mediert. Phadiatop er derfor velegnet til å avkrefte luftveisallergi ved uklare symptomer.

Dersom luftveisscreening er positiv, tester laboratoriet automatisk for spesifikt IgE mot enkeltallergener i screeningtesten. Dette gjøres med mindre rekvirenten markerer på rekvisisjonen at slik videre utredning ikke ønskes. Vi tester ikke automatisk for t9 Oliven og w19 Blidnesle, da sensibilisering mot disse allergenene er uvanlig i Norge.

Luftveisscreening kan være positiv selv om total IgE er normal.

Publisert 22.11.2011 13:59 | Endret 04.02.2016 11:41

 Handler om