Svangerskapsserologi

Prøvemateriale: 
EDTA-fullblod 6 mL (ev. 2x4 mL) til typing og antistoffscreening av den gravide.

EDTA-fullblod 6 mL, uåpnet, til foster RhD-typing (RhD negative ved 24 ukers svangerskap).
Serum gelrør til smittetesting ved 1. prøve.

Prøven må være levert laboratoriet innen to døgn. Unngå å sende prøver til foster RHD-typing før langhelger og høytider, da prøven skal sendes videre til Oslo universitetssykehus (OUS), og lett kan bli for gammel.

Prøvetaking:
Det er meget viktig at prosedyre for identifikasjon blir fulgt, at prøverøret merkes riktig og at prøverøret signeres som tegn på at prosedyren er fulgt (se prøvetaking).

Indikasjoner/rekvirering:
Blodtypeserologiske undersøkelser i svangerskapet utføres for å forebygge hemolytisk sykdom hos fostre og nyfødte. Hensikten er å oppdage irregulære erytrocyttantistoff av betydning hos den gravide, og å identifisere de RhD negative med tanke på særlig oppfølging og behandling med anti-D-gammaglobulin i svangerskapet og etter fødselen. 

Rekvisisjonen må fylles ut så nøyaktig som mulig. Spesielt viktig er det at det oppgis korrekt prøvetakingsdato, termin og om/når anti-D-profylakse er gitt.

 

1.prøve fra alle gravide:
Fra alle gravide skal det sendes inn blodprøve tidlig i svangerskapet, om mulig i svangerskapsuke 12-16. Forutsatt at prøven er merket og signert iht. prosedyre, utføres:

  • ABO-typing
  • RhD-typing
  • Antistoffscreening

Dersom prøven ikke er merket og signert iht. prosedyre, utføres kun RhD-typing og antistoffscreening.

I forbindelse med første prøve tatt i svangerskap kan det rekvireres screeningprøver til smittetesting sammen med de andre rutineprøvene på remissen til laboratoriene i SSHF. Dersom en kun ønsker syfilis, HIV og rubellastatus, tas ett gelrør.

NB! Ved senere prøver eller ved spørsmål om sykdom må det fylles ut mikrobiologisk remisse.

RhD positive uten irregulære erytrocyttantistoff blir ikke undersøkt flere ganger i svangerskapet.

 

2. prøve ved 24 uker (gjelder RhD negative uten påvist anti-D):

Fra alle RhD negative med negativ antistoffscreening, eller med annet irregulært erytrocyttantistoff enn anti-D, skal det tas ny prøve ved 24 ukers svangerskap.

Det utføres minimum:

  • Antistoffscreening (utføres av blodbank SSHF)
  • Foster RhD-typing (videresendes av blodbank SSHF til OUS, svares ut av blodbank SSHF sammen med svar på antistoffscreening)1

Resultatet av denne prøven gir grunnlag for ev. anti-D-profylakse i svangerskapsuke 28 (gis til RhD negative uten anti-D, dersom fosteret er RhD positivt).

 

Gravide med irregulære erytrocyttantistoff:
Fra gravide med irregulære erytrocyttantistoff (anti-D eller annet antistoff) vil kontrollprøver bli anbefalt etter individuell vurdering. Dette kan gjelde både RhD positive og RhD negative.

Det utføres:

  • Identifisering av antistoff
  • Titrering av antistoff hvis nødvendig

Blodbanken vil angi når neste prøve bør tas og ved behov gi anbefalinger om annen oppfølging. Ved påvist antistoff med sannsynlig klinisk betydning, blir det rutinemessig sendt kopi av prøvesvaret til nærmeste svangerskapspoliklinikk (Arendal eller Kristiansand).

 

Svartid:
Inntil sju virkedager fra prøven er mottatt i blodbanken.

Dersom prøve er sendt OUS for foster RhD-typing, kan svartiden bli inntil 14 virkedager.

For ytterligere informasjon, se Informasjonsskriv som legges ved prøvesvaret for RhD negative gravide. Blodbankene SSHF

__________________________________________________________________

1 Analysen Foster RHD-typing som utføres ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus, er ikke akkreditert.

Publisert 22.11.2011 13:21 | Endret 19.12.2017 09:01

 Handler om