Total IgE

Måleområde:

 Tabell 2: Middelverdi og øvre normalgrense for total IgE i ulike aldersgrupper.

 

Alder

Geometrisk

middelverdi

(kU/L)

Øvre

normalgrense

(kU/L)

< 6 uker

0,6

2,3

6 uker - 3 mnd.

1,0

4,1

3 - 6 mnd.

1,8

7,3

6 – 9 mnd.

2,6

10

9 - 12 mnd.

3,2

13

12 mnd. - 2 år

5,7

23

2 – 3 år

8,0

32

3 – 4 år

10

40

4 – 5 år

12

48

5 – 6 år

14

56

6 – 7 år

16

63

7 – 8 år

18

71

8 - 9 år

20

78

9 -10 år

22

85

Voksne

13

114

 
Atopi sannsynlig: Verdier over øvre normalgrense.

Atopi ikke sannsynlig: Verdier under geometrisk middelverdi for alder.

Prøvemateriale: 
Serum

Indikasjoner/tolkning:

Forhøyet total IgE hos spedbarn/småbarn taler for senere utvikling av atopisk (IgE-mediert) sykdom og kan være viktig for rådgivning om profylaktiske tiltak. Hos større barn og voksne er verdien av å måle total IgE mer diskutabel. Pasienter med atopisk dermatitt har ofte forhøyet total IgE som korrelerer med graden av dermatitt. Total IgE korrelerer dårlig med graden av atopi-relaterte luftveissymptomer. En normal verdi utelukker ikke at pasienten kan ha forhøyet verdi av IgE rettet mot spesifikke allergener.

Kraftig forhøyet total IgE kan sees ved parasittinfeksjoner. Myelomatose med monoklonalt IgE kan forekomme, men er uhyre sjelden.

Publisert 22.11.2011 13:56 | Endret 08.02.2016 12:32

 Handler om