Elektronisk bestilling av prøver til laboratoriene

IHR - elektronisk rekvirering av prøver til SSHF

Film, informasjon og kundereferanser om IHR:

https://www.evry.no/tjenester/bransjer/helse/interaktiv-henvisning-og-rekvisisjon/

Infodoc, Winmed 2, CGM journal og System X er satt i produksjon og vi kan tilby brukere av disse journalsystemer en IHR rekvireringsløsning.

Oppstart av rekvireringsløsningen innebærer en lokal tilpasning som skjer på legekontoret. SSHF gjennomfører et prosjekt, som bistår med installasjon av program, gir opplæring og plasserer ut etikettskriver til merking av prøver. Dette er kostnadsfritt i prosjektperioden.

Bildediagnostikk er pr i dag ikke tilgjengelig i IHR på SSHF.  Lynguidene, som er vist i linken over, kan derfor avvike fra det enkelte HF.

Legekontorer som ønsker å starte med IHR rekvireringsløsning bes kontakte SSHF v/ Prosjektleder Annette Narvestad, tlf 94 80 62 50 eller
Prosjektmedarbeider Ulla P. Hæstad, tlf 90 06 72 11.

Publisert 27.10.2015 14:00 | Endret 21.04.2017 13:58

 Handler om