Elektronisk bestilling av prøver til laboratoriene

Bilde IHR.jpg

Elektroniske henvisninger og rekvirering av prøver til Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF)

SSHF tilbyr:

   • elektroniske henvisninger til radiologi
   • rekvirering av laboratorieprøver.

Løsningen heter IHR – Interaktiv henvisning og rekvirering. IHR programmet er integrert med journalsystemene Infodoc Plenario, CGM journal og System X.

 

SSHF bistår med:

   • installasjon av programmet
   • opplæring ved oppstart
   • utplassering av etikettskrivere og etiketter til merking av prøver
   • brukerstøtte ( tlf: 90 06 72 11)

Etiketter bestilles sammen med annet prøvetakingsutstyr fra SSHF. Papirrekvisisjoner og papirhenvisninger er ikke nødvendig ved bruk av IHR.

Legekontorer som ønsker informasjon eller vurderer å starte med IHR,  bes om å kontakte brukerstøtte IHR på tlf: 90 06 72 11.

 

Film og mer informasjon om IHR:

https://www.evry.no/tjenester/bransjer/helse/interaktiv-henvisning-og-rekvisisjon/

Publisert 27.10.2015 14:00 | Endret 09.01.2019 13:23

 Handler om