Forsendelse

​Under finner du informasjon om oppbevaring og forsendelse av prøver til laboratoriene ved Sørlandet sykehus HF. Enkelte analytter har svært kort holdbarhet og vil påvirkes av forsinket forsendelse. Merk at enkelte prøver også må særbehandles. Se undersøkelsesregisteret for mer informasjon. Trykk her for forsendelse av prøver til Avd. for patologi**.

Der prøvene tas nær opp til helger og høytider, skal enkelte prøver oppbevares på legekontoret i kjøleskap ved 4-8˚C. Forsendelsen foretas første ordinære hverdag. Vurder eventuelt å avvente prøvetaking til etter helg/høytid. Kontakt laboratoriene i tvilstilfeller.

Sykehuset har et system for intern forsendelse mellom SSK, SSA og SSF av prøver som tas på inneliggende pasienter.

 

Hente/bringe-tjeneste:
SSA og SSK har en budtjeneste for henting av prøver og levering av post til de større rekvirentene i nærområdet. Prøverør settes direkte i stativ i transportkasser. Rekvisisjon legges i egen mappe i transportkassen for å unngå kontaminering ved lekkasje etc. Nye kasser med tomme stativ og mapper utleveres samtidig som prøvene hentes.

Ta kontakt med Laboratoriene eller NOKLUS-konsulent ved spørsmål om hente/bringe-tjeneste for SSK og SSA.

 

Bedriftspakke:
Bedriftspakke er et alternativ for rekvirenter som ikke har tilgang til sykehusenes hentetjeneste eller kan benytte ordinær brevpost. Bruk av bedriftspakke krever tilgang til Bring sin nettjeneste MyBring for å bestille og skrive ut fraktbrev. Pakke må leveres nærmeste post i butikk. Ta kontakt med sykehuslaboratorium dersom det er aktuelt med avtale om bruk av bedriftspakke og tilgang til MyBring.

Klikk her for MyBring bruksanvisning

Klikk her for oversikt over Innleveringsfrister post i butikk

 

Postforsendelse i prefrankerte konvolutter (utgår trolig i løpet av 2018)
Rekvirenter som ikke omfattes av hente/bringeordningen, eller har andre spesialavtaler kan benytte ferdig frankerte konvolutter med UN 3373-merke.

Alle prøveglass pakkes i en forsendelseshylse av plast med absorberende materiale inni (papir/filt).

NB: Ved postforsendelse skal konvolutter med biologisk materiale leveres over skranke på postkontor og ikke legges i postkasser.

konvolutt forsendelse.jpg
Bilde 1: Ferdigfrankert konvolutt med UN3373-merke for forsendelse av prøver til Kristiansand. Foto: Hilde Strand 

Konvolutten ovenfor kan benyttes til forsendelse av prøver til Avd. for medisinsk biokjemi,  Avd. for medisinsk mikrobiologi*,  og Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin da disse har felles prøvemottak i Kristiansand.

For forsendelse av prøver til Laboratorieavdelingen i Arendal benyttes konvolutten under:

konvolutt_SSA.JPG
Bilde 2: Ferdigfrankert konvolutt med UN3373-merke for forsendelse av prøver til Laboratorieavdelingen i Arendal. Foto: Hilde Strand 

 

Forsendelse til eksterne laboratorier:
Rekvisisjon til eksternt laboratorium skal fylles ut i tillegg til intern SSHF-rekvisisjon. Denne følger prøven og er grunnlag for svarrapport og for betaling av bestilte analyser. Til eksterne laboratorier vil vi sørge for korrekt forsendelse og forsvarlig pakking. I analyse og undersøkelsesregisteret finnes det informasjon om de fleste prøver som sendes til andre laboratorier. 

 

*Spesielt vedrørende forsendelse av prøver til Avd for medisinsk mikrobiologi:

De aller fleste prøvene som skal til mikrobiologiske undersøkelser, skal oppbevares i kjøleskap, men det finnes noen få unntak. Her finner du link til en oversikt over hvordan prøvene skal oppbevares og hvor lang holdbarhet de har.

 

**Spesielt vedrørende forsendelse av prøver til Avd. for patologi:

konvolutt forsendelse patologi.jpg
Bilde 3: Konvolutt med UN3373-merke for forsendelse av prøver til Avd. for patologi i Kristiansand. Foto: Hilde Strand

Publisert 13.02.2015 12:00 | Endret 06.06.2018 10:22

 Nyttige lenker

 Handler om