Kvalitetssystem og akkreditering

Laboratorievirksomheten (LV) i SSHF omfatter de fire laboratoriefagene: Immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og patologi. LV er akkreditert etter internasjonal kvalitetsstandard for medisinske laboratorier: NS-EN ISO 15189. Akkreditering er en offisiell godkjenning som gis av Norsk akkreditering (NA), et eget forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Akkreditering stiller krav til ledelse, personale, sporbarhet, metoder og prosesser. Systematisk avviksbehandling, regelmessige interne revisjoner samt årlig tilsyn fra NA sikrer at kvalitetssystemet blir fulgt i praksis.

Trykk her for en oversikt over akkrediteringsomfanget.

Publisert 18.02.2015 09:00 | Endret 18.09.2018 10:02

 Handler om