Medisinsk biokjemi

[alternativ tekst]

 

Medisinsk biokjemi i Sørlandet sykehus har laboratorieavdelinger ved sykehusene i Flekkefjord(SSF), Kristiansand(SSK) og Arendal (SSA). 

 

Til sammen har avdelingene ca 130 årsverk, døgnkontinuerlig drift, poliklinisk virksomhet og utfører årlig ca 5 mill. analyser (2014).

 

Avdelingene utfører laboratorieundersøkelser innen fagområde medisinsk biokjemi, og har ansvar for prøvetaking, mottak, behandling, analysering og oppbevaring av prøver. Prøver kommer fra inneliggende pasienter, sykehusets poliklinikker, fra andre helseinstitusjoner og primærhelsetjenesten i Aust- og Vest-Agder. For undersøkelser vi selv ikke utfører, bistår vi med forsendelser til laboratorier i og utenfor regionen.

 

Avdelingene har tett samarbeid med de andre laboratoriespesialitetene og avdelingene i SSHF.  Vi har samarbeid med Universitetet i Agder, har praksisplasser for studenter (bioingeniører og helsesekretærer) og spesialistutdanning for leger i medisinsk biokjemi.

 

Vi gir veiledning til rekvirenter i og utenfor sykehuset og deltar i forskningsprosjekter.

 

Vi samarbeider med Noklus(Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser), som er en ideell, landsdekkende organisasjon, stiftet i 1992. Hovedkontoret ligger i Bergen (Haraldsplass Diakonale sykehus), og laboratoriekonsulenter (bioingeniører) og legespesialister er tilknyttet 23 ulike sykehus. Noklus har avtale om samarbeid med de fire regionale helseforetakene. Noklus arbeider for at laboratorieanalyser blir rekvirert, utført og tolket riktig i samsvar med pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging. 

 

Avdelingene er akkreditert etter Norsk akkreditering ISO-standard 15189.

Kontakt oss

Telefon
Telefontid
Faks
Åpningstider
Epost
Antall ansatte
Leder
Postadresse
Postnummer
Besøksadresse
Publisert 13.04.2011 15:13 | Endret 15.01.2018 11:02

 Overordnede enheter ‭[2]‬

 Underordnede enheter ‭[2]‬

 Relaterte diagnoser ‭[2]‬

 Relaterte behandlinger ‭[2]‬

 Relaterte undersøkelser ‭[2]‬

 Relaterte mestringsstrategier ‭[2]‬

 Relaterte nyheter ‭[2]‬

 Relaterte aktiviteter ‭[2]‬

 Overordnede enheter ‭[1]‬

 Underordnede enheter ‭[1]‬

 Relaterte diagnoser ‭[1]‬

 Relaterte behandlinger ‭[1]‬

 Relaterte mestringsstrategier ‭[1]‬

 Relaterte nyheter ‭[1]‬

 Relaterte aktiviteter ‭[1]‬

 Relaterte undersøkelser ‭[1]‬