Svarrutiner og svartider

Prøver fra primærhelsetjenesten:

Prøver til de vanligste klinisk kjemiske analyser vil bli registrert, analysert, vurdert og besvart fortløpende etter som de ankommer laboratoriet. Enkelte analyser utføres kun 2-3 ganger per uke. For tilsendte prøver fra primærhelsetjenesten vil de fleste analyser bli besvart samme eller påfølgende dag som prøvene mottas.

Svartid på blodprøver som sendes til andre laboratorier avhenger av analyse og det anbefales å kontakte aktuelt laboratorium direkte. Kontaktinformasjon til utførende laboratorium finnes i analyseoversikten.

Til rekvirenter i primærhelsetjenesten overføres analysesvarene elektronisk så snart alle analyser på en bestilling er besvart. Rekvirenter uten elektronisk overføring av svar, mottar en papirrapport sendt med Posten eller budtjeneste, så snart alle svar foreligger. En midlertidig svarrapport utgis dersom rekvisisjonen inneholder analyser som ikke utføres daglig.

Svarutgivelse per telefon er en usikker måte å rapportere svar på, og må derfor kun benyttes unntaksvis på medisinsk/terapeutisk indikasjon.

Laboratoriene har ut fra medisinske vurderinger fastlagt varslingsgrenser for sterkt patologiske prøvesvar. Sterkt patologiske prøvesvar som antas ikke å være kjent blir rapportert telefonisk til rekvirent.

Laboratoriene utgir som hovedregel ikke prøvesvar direkte til pasientene. Prøvesvar skal formidles pasienten via lege.

 

Prøver fra sykehusets avdelinger og poliklinikker:

Prøver tatt på sykehuset analyseres, vurderes og besvares fortløpende. Svar rapporteres elektronisk til DIPS så fort de foreligger.

De fleste analyser besvares samme dag. Rutineprøver besvares samme dag og normalt før lunsj for prøver tatt på morgenrunde. Hasteprøver tilstrebes besvart innen to timer. Straksprøver tilstrebes besvart innen en time.

Svartid på blodprøver som sendes til andre laboratorier avhenger av analyse og det anbefales å kontakte aktuelt laboratorium direkte. Kontaktinformasjon til utførende laboratorium finnes i analyseoversikten.

Svarutgivelse per telefon er en usikker måte å rapportere svar på, og må derfor kun benyttes unntaksvis på medisinsk/terapeutisk indikasjon.

Laboratoriene har ut fra medisinske vurderinger fastlagt varslingsgrenser for sterkt patologiske prøvesvar. Sterkt patologiske prøvesvar som antas ikke å være kjent blir rapportert telefonisk til rekvirent.

Publisert 13.03.2018 14:00 | Endret 13.03.2018 13:51

 Handler om