Tuberkulosescreening

Det er kommunene som har ansvaret for å gjennomføre tuberkulosekontrollen. Sørlandet sykehus har etablert følgende rutiner for blodprøvetaking og røntgen av lungene:

Tidspunkt for røntgen og blodprøve må avtales på telefon. 

For større grupper (skoleklasser, grupper fra mottak) må avtale gjøres senest en uke i forveien. I noen tilfeller kan det da være aktuelt å utføre tuberkulosescreening på ettermiddag/kveld. Dette avtales eventuelt ved telefonhenvendelse til Arendal eller Kristiansand.

Kontaktinformasjon og åpningstider for telefonhenvendelser:

Arendal
Radiologisk ekspedisjon: Tlf. 37 01 43 00,  kl. 09.00 -11.00 og kl. 1230 – 1500.
Laboratoriets poliklinikk: Tlf. 37 01 42 94   kl. 08.00 – 15.00

Dersom både røntgenbilde og blodprøve skal tas, kontaktes Radiologisk avdeling. De vil koordinere med Laboratoriets poliklinikk.

 

Kristiansand
Avdeling for Medisinsk biokjemi: Tlf. 38 07 34 50 kl. 08.00 – 15.30
Radiologisk ekspedisjon: Tlf. 38 07 32 05,  kl. 08.30 -11.00 og 12.00 -15.00

Dersom både røntgenbilde og blodprøve skal tas, kontaktes Avdeling for medisinsk biokjemi. De vil koordinere med Radiologisk avdeling. Personer som kun skal ta røntgenbilde av lungene, kan henvende seg til radiologisk ekspedisjon uten avtale. For grupper på mer enn 5 personer må avtale gjøres pr telefon.

 

Flekkefjord
Radiologisk ekspedisjon: Tlf. 38 32 71 90,  kl. 08.00 - 11.45 og 12.45 - 14.45
Laboratoriets poliklinikk: Tlf. 38 32 71 70   kl. 08.00 - 15.00

Dersom både røntgenbilde og blodprøve skal tas, kontaktes Radiologisk avdeling. De vil koordinere med Laboratoriets poliklinikk. Flekkefjord har dessverre ikke kapasitet til å ta i mot større grupper.   

 

Henvisning/rekvisisjon
Henvisning til røntgenbilde av lungene (røntgen thorax) og rekvisisjon til blodprøve (IGRA-test) skrives ut av vaksinasjonskontoret/helsestasjonen/kommunelegen i kommunen hvor personen oppholder seg.

 • Henvisning/rekvisisjon skal inneholde navn, adresse, fødselsdato, kjønn, DUF-nummer eller D-nummer (dersom det er tildelt) og kliniske opplysninger. Det må spesifiseres hvilke undersøkelser som skal utføres.
 • Henvisning/rekvisisjon bør som hovedregel være mottatt ved riktig avdeling, senest to dager før tidspunkt for undersøkelse/blodprøvetaking. Papirene kan med fordel sendes med sykehusets transportordning der det er mulig. Merke da konvolutten TBC-screening og legg den sammen med blodprøvene. Postforsendelse merkes riktig avdeling i henhold til kontaktinformasjonen over.
 • Personer som skal undersøkes, må medbringe ID-dokument med bilde (oppholdskort, pass, etc.)
 • Behov for tolk - språk og eventuelt dialekt - må oppgis på telefon ved avtale om oppmøte, og påføres henvisning/rekvisisjon.

  Tuberkulosescreening av barn
 • Det anbefales at røntgen av lungene tas før blodprøver, da barn kan bli urolige etter blodprøvetaking.
 • Barn må følges av voksne som de er trygge på. Hvert barn må følges av en voksen i selve prøvetakingssituasjonen (gjerne en av foreldrene). Det må også være voksne til stede for å passe på barn som venter. 

  Informasjon om røntgen av lungene:
 • Røntgenundersøkelser av lungene til gravide kvinner er trygt med tanke på risiko for stråleskader hos fosteret (lenke til dokumentasjon fra FHI her).
 • Alle halssmykker og piercinger i lungeområdet må være fjernet.
 • Langt hår må være oppsatt.
 • Alle klær må fjernes fra overkroppen før bildet tas.
 • Undersøkelsen tar ca. 5 minutter.
 • Man vil bli bedt om å trekke pusten dypt inn og holde pusten, mens bildet tas. 

 

Informasjon om resultat av tuberkuloseundersøkelse, for helsepersonell

For å lette informasjonsflyten om resultater av tuberkuloseundersøkelser har Helfo opprettet en opplysningstjeneste som kan gi relevant helsepersonell tilgang til informasjon om hvilken kommune eller bydel asylsøkere oppholder seg i. Bostedsadresse blir ikke oppgitt.

For veiledning om bruk av tjenesten kontaktes Helfo på telefon 815 70 070.

Mer informasjon om tjenesten her: https://www.fhi.no/sv/asylsokeres-helse/kommuneleger/

 

Lenker til aktuelle lover og forskrifter:

Forskrift om tuberkulosekontroll  

Tuberkuloseveilederen

Smittevernloven 

Publisert 28.07.2016 15:00 | Endret 30.03.2017 09:21

 Handler om