Bestilling av prøvetakingsutstyr

Bestilling av forbruksmateriell til prøver som sendes laboratorieavdelingene

Bestillingsskjemaet er likt for alle laboratoriene i SSHF og sendes til det laboratoriet legekontoret geografisk tilhører.

Bestillingsskjema kan du laste ned her
(Velg avbryt/Cancel dersom du får opp et påloggingsvindu).

Vær oppmerksom på at prøvetakingsrør og kanyler er datostemplet. Bruk av utstyr der datoen er utløpt kan gi feil.

Annet nødvendig utstyr må legekontoret skaffe selv direkte fra leverandør. Ta gjerne kontakt med Noklus-konsulent eller det enkelte laboratorium for veiledning.

Publisert 30.03.2012 12:10 | Endret 12.02.2018 13:35

 Handler om