Laboratoriehåndboka

labhåndbok_forside.PNG[alternativ tekst]

Laboratoriehåndboken er sammen med rekvisisjonene en serviceerklæring mellom Laboratorievirksomheten (LV) i SSHF og rekvirenter. Hensikten med denne er å sikre forutsigbarhet mellom rekvirenter og LV slik at laboratorietjenester blir levert til riktig pasient, til rett tid og med god kvalitet. For nærmere informasjon, se Serviceerklæringen fra LV SSHF til rekvirenter. Laboratorievirksomheten er akkreditert av Norsk akkreditering med registreringsnummer TEST 281. For ytterligere informasjon, se også Kvalitetssystem og akkreditering.

 Siste nytt fra labhåndboka

 

 

Ny veileder for svangerskapsomsorgen12615.06.2018 08:09:4510http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.06.2018 08:00:00
Utskifting av blodkulturflasker20566108.06.2018 09:16:2730http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.06.2018 10:00:00
Endret analysemetode for 25-OH vitamin D366024.05.2018 06:40:5414http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.05.2018 07:00:00
Forsinkede prøvesvar for RhD negative gravide332314.03.2018 12:15:458http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.03.2018 12:00:00
Immunitet mot rubella - endret praksis for testing502605.03.2018 08:51:5025http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx05.03.2018 09:00:00

 Nyhetsarkiv

Publisert 13.04.2011 11:55 | Endret 25.06.2018 11:56