Analyseregisteret i Laboratoriehåndboka er delvis ute av drift

​Analyseregisteret for medisinsk biokjemi, immunologi og transfusjonsmedisin er ute av drift fra og med 10/1-18. Register for undersøkelser til mikrobiologi og patologi fungerer.

Ny oversikt for disse analysene vil være i drift fra 22/1-18. Oversikt for prøver til andre sykehuslaboratorier vil komme fortløpende etter det. Ved spørsmål om prøvetaking/prøvemateriale etc. kan laboratoriene som alltid, kontaktes per telefon. 

Dette medfører at oppslag til analyseregisteret i fra IHR, heller ikke er mulig.

Vi beklager de uheldige konsekvenser dette måtte medføre.

 

Publisert 11.01.2018 14:00 | Endret 11.01.2018 14:35

 Handler om