Endret enhet for s-Pro-BNP f.o.m. 08.11.17. Innføring av aldersjusterte referansegrenser.

Enhet for analysen Pro-PNP endres 08.11.17, fra pmol/L til ng/L.

Omregning: 

pmol/L=ng/L x 0,118
ng/L=pmol/L x 8,457

Endringen er anbefalt av Norsk selskap for medisinsk biokjemi og Norsk Cardiologisk Selskap.

Dette med bakgrunn i at både Europeiske anbefalinger for behandling av hjertesvikt, utgitt av European Society of Cardiology i 2012, den engelskspråklige litteraturen, og de skandinaviske nabolandene bruker ng/L.

 

Referansegrenser:

Tidligere har vi ved Sørlandet sykehus rapportert cut-off verdi med tanke på å kunne utelukke hjertesvikt (gjelder voksne).

Vi vil nå gå over til å rapportere aldersjusterte referansegrenser også for voksne.

Direkte link til referansegrensene finnes her: s-Pro-BNP

De kan også finnes ved oppslag i «Analyser og undersøkelser» i Laboratoriehåndboka på www.sorlandet-sykehus.no.

 

Grenser for å utelukke hjertesvikt:

125 ng/L (tidligere 15 pmol/L): Anbefalt grense for å utelukke hjertesvikt hos pasienter med ikke-akutte symptomer1, særlig aktuelt i allmennpraksis for å vurdere hvorvidt pasienter bør henvises til kardiolog for ekkokardiografi.

300 ng/L (tidligere 35 pmol/L): Anbefalt grense for å utelukke hjertesvikt hos pasienter med akutt dyspné eller symptomforverrelse1

Ved denne indikasjonen er de anbefalte beslutningsgrensene satt lavt for å gi høy sensitivitet og dermed høy prediktiv verdi av en negativ test.

1 McMurray JJV, Adamopoulos S, Anker SD et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. Eur Heart Journal 2012,33,1787–1847.

 

Kristin Lilleholt,
Overlege, spesialist i medisinsk biokjemi
Sørlandet Sykehus
kristin.lilleholt@sshf.no

T: 38073441

Publisert 07.11.2017 16:00 | Endret 09.11.2017 15:06

 Handler om