Forsendelse av prøver til laboratoriene ved Sørlandet sykehus

​Fra 1. januar 2018 slås A- og B-post fra Posten sammen, og leveringstid for brevpost blir to dager eller mer.

Helseforetakene har inngått avtale med Posten/Bring om forsendelse med bedriftspakke eller ekspress over natt fra legekontor til sykehus. All slik frakt må registreres i Posten/Brings bestillingsverktøy Mybring på internett, bestillingen må være knyttet til et kundenummer for tilgang til rett tjeneste og pakkene må leveres ved Post i butikk.

Legekontor som har behov for ny post/pakke-transport av laboratorieprøver til sykehusene kan kontakte personene under på e-post, for mer informasjon og for opprettelse av kundenummer i januar.

Mer informasjon ligger i Laboratoriehåndboka.

De legekontorene som har tilfredsstillende hentetjeneste fra sykehusenes transportavdeling vil ikke ha behov for tilgang til Mybring og bestilling av pakketransport.

 

Kontaktpersoner:

Anne Syrdalen                                         Nils Arne Tryland
Enhetsleder                                               Enhetsleder
Laboratorieavdelingen                               Avdeling for medisinsk biokjemi
SSHF Arendal                                           SSHF Kristiansand
Anne.Syrdalen@sshf.no                           Nils.Arne.Tryland@sshf.no

                             

Publisert 20.12.2017 11:00 | Endret 09.01.2018 14:25

 Handler om