Forsinkede analysesvar molekylærbiologi uke 42

I uke 42 vil PCR-analysesvarene bli forsinket på grunn av opplæring i ny instrumentering for PCR-personalet ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand. Dette gjelder ikke prøver for C.trachomatis, N.gonorrhoeae og M.genitalium PCR-analyser da disse håndteres i et eget system. For spørsmål, vennligst ta kontakt med avdelingen.

 

Avdelingssjef
Sølvi Noraas
Avd. for Medisinsk mikrobiologi

Publisert 12.10.2018 14:00 | Endret 12.10.2018 13:57

 Handler om