Forsinkede prøvesvar for RhD negative gravide

Prøver fra RhD negative gravide der foster RHD-typing er rekvirert blir ca. en uke forsinket.

Forsinkelsen skyldes utskiftning av analyseinstrument ved Oslo Universitetssykehus, der prøvene til genomisk foster RHD-typing analyseres. Dersom den gravide har antistoff, vil vi vurdere i hvert enkelt tilfelle å sende ut foreløpig svar før resultatet fra foster RHD-typingen foreligger.

Vi beklager forsinkelsen.

For spørsmål, vennligst kontakt

  • Enhetsleder Synnøve Næsse, Laboratorieavd. Arendal, tlf. 37 01 42 02, synnove.nasse@sshf.no
  • Enhetsleder Elin Øvland, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Kristiansand, tlf. 38 07 34 80, elin.ovland@sshf.no.
  • Avd.overlege Christine Torsvik Steinsvåg, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Kristiansand/ blodbankene SSHF, tlf. 38 07 35 02, christine.steinsvag@sshf.no.  
Publisert 14.03.2018 13:00 | Endret 14.03.2018 13:15

 Handler om