Forsinkede prøvesvar fra RhD negative gravide

​​Prøver fra RhD negative gravide der foster RhD-typing er rekvirert blir ca. 14 dager forsinket.

Dette gjelder prøver tatt fra og med ca. 20.12.17. Forsinkelsen skyldes problemer med analyseutstyret ved Oslo Universitetssykehus, der prøvene til foster RhD-typing analyseres. Laboratoriet fikk beskjed om dette i dag. Dersom den gravide har antistoff, vil vi vurdere å sende ut foreløpig svar før resultatet fra foster RhD-typingen foreligger.

 

Vi beklager forsinkelsen.

 

For spørsmål, vennligst kontakt:

Enhetsleder Synnøve Næsse,

Laboratorieavdelingen Arendal,                            
tlf. 37 01 42 02, synnove.nasse@sshf.no

Enhetsleder Elin Øvland,
Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Kristiansand, 
tlf. 38 07 34 80, elin.ovland@sshf.no.

Avd.overlege Christine Torsvik Steinsvåg,
Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin Kristiansand/ blodbankene SSHF, 
tlf. 38 07 35 02, christine.steinsvag@sshf.no.  

Publisert 09.01.2018 16:00 | Endret 09.01.2018 15:24

 Handler om