Infertilitetsutredning - smittetesting

Avd. for medisinsk mikrobiologi, Kristiansand og Laboratorieavdelingen, Arendal er godkjent av Helsedirektoratet for testing av prøver fra donorer av humane celler og vev. Godkjenningen gjelder alle typer celler og vev, bl.a. donorer til IVF.

Ved innsending av donorprøver er det viktig for oss at rekvisisjonen inneholder opplysninger om at det er en donorprøve, og hva slags donasjon det er snakk om.

Donorene skal rutinemessig undersøkes for HIV, Hepatitt B s-antigen og core antistoff, Hepatitt C  og syfilis. Dersom donor, partner eller foreldre kommer fra et område med endemisk HTLV-I eller HTLV-II, må HTLV rekvireres i tillegg. Denne analysen utføres ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, og videresendes fra oss ved rekvirering.

Publisert 28.04.2015 10:00 | Endret 23.10.2015 12:50

 Handler om