Metodeendring for analysen anti-Sm fra 26.2.2018

​Pga. problemer med uspesifikke reaksjoner i

anti-SmD-testen går vi tilbake til en metode som er noe mindre sensitiv, men mer spesifikk.

Anti-Sm er et autoantistoff som påvises hos 5-30 % av pasienter med SLE, og sjelden hos andre pasientgrupper (høy spesifisitet). Analysen blir automatisk rekvirert når ANA er positiv.

Pga. problemer med uspesifikke reaksjoner i anti-Sm-testen vi innførte i desember 2013 (anti-SmD), la vi om rutinene og innførte en ekstra kontrolltest (anti-Sm ELISA) i november 2015. Denne testen er ikke lenger tilgjengelig på markedet. Leverandøren arbeider med en forbedret anti-SmD-test, men kan ikke angi noe tidspunkt for når denne er klar. Vi har derfor besluttet at vi inntil videre vil gå tilbake til anti-Sm-testen som vi benyttet før desember 2013. Denne er noe mindre sensitiv, men mer spesifikk, enn anti-SmD-testen. Flere andre laboratorier har allerede gått tilbake til den tidligere benyttede testen.

For spørsmål kan enhetsleder eller avdelingsoverlege kontaktes:

enhetsleder Kristine Thomassen Berget, Enhet for immunologi

(tlf. 3807 3489, e-post kristine.thomassen.berget@sshf.no),

avd.overlege Christine Torsvik Steinsvåg, Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin (tlf. 3807 3502, e-post christine.steinsvag@sshf.no).

Publisert 21.02.2018 12:00 | Endret 21.02.2018 13:35

 Handler om