Nytt prøvetakingskit for prøvetaking til C.trachomatis, N.gonorrhoeae og M.genitalium PCR

Cobas ® PCR Media Dual Swab Sample Packet erstatter Cobas PCR Female Swab Sample Kit for prøvetaking til Chlamydia trachomatisgonokokker og Mycoplasma genitalium PCR.

Det nye prøvetakingskitet inneholder to identiske prøvepensler; ett med vevet hode og ett med flosset hodet.

Ved Endocervikal prøvetaking brukes penselen med vevet hode til å fjerne slim fra cervix og penselet med flosset hodet til prøvetaking fra endocervix.

Ved vaginal prøvetaking brukes bare penselen med vevet hode til å ta en prøve. Det samme gjelder for hals-, rektum- og øyeprøver. For utfyllende informasjon se laboratoriehåndboka (lenket over)

Det har også kommet et nytt prøvetakingskit for urinprøver, men prøvetakingen her er uendret.

 

Avd. sjef/Overlege Sølvi Noraas
Avd. for medisinsk mikrobiologi

Publisert 28.08.2018 14:00 | Endret 30.08.2018 09:58

 Handler om