Nytt undersøkelsesregister publisert i Laboratoriehåndboka

​Det nye registeret over undersøkelser og analyser innen fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin er nå publisert i Laboratoriehåndboka. Patologi vil følge i løpet av kort tid.

​For å gå direkte til Undersøkelsesregisteret kan denne lenken brukes:

http://innolab.sihf.no/labhandboksshf/Search 

Forsiden vil da se slik ut:2018-01-22_Forside ny løsning- til nyhetssak.JPG

Her er det mulig å søke i alle undersøkelsene ved å skrive i søkefeltet til høyre. Dersom man sorterer på fagområde i nedtrekksmenyen til venstre, vil søket filtreres til å gjelde undersøkelse kun for det valgte fagområdet.

 

Under de enkelte undersøkelsene er informasjonen revidert og presenteres slik:

2018-01-22_Enkeltanalyse -Alat - til nyhetssak.JPG

 

Nyhetssaker og annen informasjon er det foreløpig ingen endringer for og lenke til Laboratoriehåndboka ligger på forsiden av SSHFs nettside:

2018-01-22_Forside SSHF- til nyhetssak -1.JPG 

 

Undersøkelser og analyser som ikke utføres ved SSHF, men videresendes til andre Laboratorier - Sendeprøver -, er det dessverre svært begrenset informasjon om i det nye registeret. For informasjon om disse undersøkelsene henviser vi foreløpig til den Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi.

Vi vil fortløpende bygge opp informasjon om disse undersøkelsene i vårt eget register.

 

Rusmiddelanalyser utføres i veldig liten grad ved SSHF og der henviser vi til informasjon fra Oslo Universitetssykehus, samt følgende artikkel publisert i Fagbladet bioingeniøren: "Rusmiddelanalyser i Norge"

 

Vi håper den nye løsningen vil bli et godt verktøy for våre rekvirenter!

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller problemer:

SSHF.PB.Labhandbok@sshf.no

Publisert 22.01.2018 11:00 | Endret 22.01.2018 13:32

 Handler om