Nyhetsarkiv

 

 

Blodprøver for analyse av medikamenter og rusmidler1217625.04.2019 09:56:2228http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.04.2019 10:00:00
TSH og fritt T3 - Aldersjusterte referanseområder fra og med 23. april 20191210123.04.2019 06:46:2821http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.04.2019 07:00:00
D-Dimer, aldersjusterte aksjonsgrenser2922513.03.2019 09:13:0438http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.03.2019 10:00:00
Albumin - nytt referanseområde fra og med 1.februar 20199853731.01.2019 10:18:3217http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.01.2019 11:00:00
Informasjon om rapportering av resistensbestemmelse78422.01.2019 14:21:495http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.01.2019 15:00:00
Forsinkede analysesvar molekylærbiologi uke 423463912.10.2018 11:57:5121http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx12.10.2018 12:00:00
ACTH analyseres ved SSHF fra 01.10.18312520.09.2018 13:01:3953http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.09.2018 10:00:00
HbA1c – benevning endres65219.09.2018 07:44:11263http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.09.2018 07:00:00
Nytt prøvetakingskit for prøvetaking til C.trachomatis, N.gonorrhoeae og M.genitalium PCR55130.08.2018 07:58:2073http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.08.2018 12:00:00
Ny veileder for svangerskapsomsorgen12615.06.2018 08:09:4555http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.06.2018 08:00:00
Utskifting av blodkulturflasker20566108.06.2018 09:16:2796http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.06.2018 10:00:00
Endret analysemetode for 25-OH vitamin D366024.05.2018 06:40:5433http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.05.2018 07:00:00
Forsinkede prøvesvar for RhD negative gravide332314.03.2018 12:15:4521http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.03.2018 12:00:00
Immunitet mot rubella - endret praksis for testing502605.03.2018 08:51:50124http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx05.03.2018 09:00:00
Metodeendring for analysen anti-Sm fra 26.2.2018267721.02.2018 12:35:3344http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.02.2018 11:00:00
Nytt undersøkelsesregister publisert i Laboratoriehåndboka21114722.01.2018 12:32:40124http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.01.2018 10:00:00
Analyseregisteret i Laboratoriehåndboka er delvis ute av drift22111.01.2018 13:35:2571http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx11.01.2018 13:00:00
Forsinkede prøvesvar fra RhD negative gravide98809.01.2018 14:24:0753http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.01.2018 15:00:00
Forsendelse av prøver til laboratoriene ved Sørlandet sykehus605709.01.2018 13:25:34136http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.12.2017 10:00:00
Endret enhet for s-Pro-BNP f.o.m. 08.11.17. Innføring av aldersjusterte referansegrenser.605009.11.2017 14:06:021108http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.11.2017 15:00:00
Takk til primærhelsetjenesten i Agder5295828.09.2017 07:09:0371http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.09.2017 08:00:00
Første fagområde er publisert i nytt Analyseregister i Laboratoriehåndboka SSHF79025.09.2017 08:22:1436http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.09.2017 08:00:00
Diagnostikk av Seksuelt overførte sykdommer ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, SSK6675203.11.2017 09:35:3449http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.08.2017 13:00:00
Til rekvirenter i primærhelsetjenesten1346822.08.2017 07:44:4046http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.08.2017 08:00:00
Endret metode for kalprotektin i fæces 681731.05.2017 12:29:03102http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx05.04.2017 12:00:00
Svar på serologiske undersøkelser1673527.03.2017 13:40:5022http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.03.2017 14:00:00
Flåttbårne infeksjoner, utvidet diagnostikk1673210.03.2017 12:08:47122http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.03.2017 14:00:00
Noklus og NKK er én organisasjon fra 20171673821.02.2017 11:44:0317http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx21.02.2017 09:00:00
System X klart for IHR (elektronisk rekvirering av laboratorieprøver) til SSHF1675916.02.2017 14:07:4763http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.02.2017 15:00:00
Endringer i Laboratoriehåndboka for SSHF1672716.12.2016 13:10:2054http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx16.12.2016 13:00:00
Blodkultur, endring fra 01.12.161672129.11.2016 08:49:395http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.11.2016 09:00:00
Nye prøvetakingsrør for spormetaller1674414.09.2016 11:19:3336http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.09.2016 11:00:00
Rekvirering av spinalvæskeundersøkelser i DIPS1675308.09.2016 10:48:3519http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.09.2016 11:00:00
Endrede rutiner for spinalvæsker ved Avd. for medisinsk mikrobiologi1672502.09.2016 09:53:325http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx02.09.2016 06:00:00
Nye rutiner for svangerskapskontroll fra 1.september 20161674631.08.2016 07:07:1059http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2016 09:00:00
S-folat, endret analysemetode 1675504.07.2016 08:16:3254http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.07.2016 09:00:00
Feil ved allergiprøver (IgE)1673131.05.2016 13:29:3318http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.05.2016 14:00:00
Nye referanseområder for immunglobuliner for barn1674531.05.2016 13:36:3532http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.05.2016 14:00:00
Forsinkelse i svar på allergiprøver (IgE)1673631.05.2016 13:11:4817http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.05.2016 09:00:00
Analysering av S-Gentamicin på SSF1671830.03.2016 09:25:1228http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.03.2016 09:00:00
Transport av laboratorieprøver til Sørlandet sykehus Kristiansand, påsken 20161676115.03.2016 07:37:326http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.03.2016 08:00:00
Serologisk diagnostikk av Chlamydophila pneumoniae og Mycoplasma pneumoniae utgår1675404.03.2016 13:03:4645http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.03.2016 13:00:00
Antimüllerhormon (AMH)1671904.03.2016 13:15:4398http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.03.2016 12:00:00
Blod i fæces1672001.03.2016 10:37:17239http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx01.03.2016 11:00:00
Endringer i måleområde for spesifikt IgE og referanseområde for total IgE 1672804.02.2016 06:45:2821http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx03.02.2016 15:00:00
Elektronisk rekvirering og prøvemottak1672429.01.2016 14:31:3566http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.01.2016 14:00:00
Ny metode for undersøkelse av patogene tarmparasitter1674719.01.2016 09:41:0028http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.01.2016 08:00:00
Endring i prøveforsendelse med posten fra 5.mars, 20161672918.01.2016 08:01:2255http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx18.01.2016 08:00:00
Produksjonsfeil Sigma Transwab1675213.01.2016 14:23:233http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.01.2016 15:00:00
Oppfølging av uspesifikke reaksjoner i analysen anti-Sm1675108.01.2016 07:57:2026http://ss.prod.fpl.nhn.no/omoss_/laboratoriene_/nytt_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.01.2016 08:00:00

Publisert 28.04.2015 13:47 | Endret 24.03.2017 15:23