Avføringsprøver

Avføringsprøve (fæcesprøver) skal tas i steril beholder.

Se i analyseregisteret (under mikrobiologiske undersøkelser) for informasjon om den enkelte undersøkelse, eller kontakt ditt legekontor eller laboratoriet for nærmere info.

Publisert 23.05.2011 10:18 | Endret 24.01.2018 14:40

 Handler om