Avføringsprøver

Avføringsprøve (fæcesprøver) skal tas i steril beholder.

Prøve til analyse av blod i avføring må strykes ut på spesialkort (Hemo-Fec slides).

Se i analyseregisteret (under mikrobiologiske undersøkelser) for informasjon om den enkelte undersøkelse, eller kontakt ditt legekontor eller laboratoriet for nærmere info.

Publisert 23.05.2011 10:18 | Endret 08.03.2018 23:19

 Handler om